Extra menuopties

Buurtteam de Fledders enquêteert 672 buurtgenoten.

Een groep van meer dan 20 vrijwilligers was zaterdag 23 april de hele dag in touw om bij alle buurtgenoten in de wijk De Fledders in Vries aan te bellen met de vraag: ‘Wilt u een digitale vragenlijst invullen?’
De actie werd geopend door de wethouder. 

Droom
De wijk ‘De Fledders’ maakt geen gebruik meer van fossiele brandstoffen om de woningen te verwarmen, dat is de droom van buurtteam ‘De Fledders’. Maar wat is de droom van alle buurtgenoten? Door het invullen van de vragenlijst wil het buurtteam zicht krijgen op de dromen en de wensen van de buurtgenoten.

Wijkenergieplan De Fledders in 2 stappen
Buurtteam ‘De Fledders’ startte eind 2021 een project*: een energieplan voor de wijk De Fledders in Vries, waarin vooral de stem van de buurtgenoten centraal staat. Daarvoor zijn twee onderzoeken uitgevoerd.

1. De wijk in beeld – de gemeente Tynaarlo, de provincie Drenthe en Enexis hebben de huidige stand van zaken van de infrastructuur van het energienetwerk, de mogelijkheden van het versterken hiervan,  het energiegebruik en de opwekmogelijkheden van de wijk in kaart gebracht.
2. De wijkconsultatie – het ophalen van wensen, ideeën, ambities en mogelijkheden van buurtgenoten zijn verzameld door middel van een huis-aan-huis enquête.

Buurtbijeenkomst op 24 mei
De resultaten van de 2 onderzoeken worden 24 mei gepresenteerd aan alle bewoners d.m.v. een buurtbijeenkomst. Dit is het moment om samen te bepalen of het buurtteam voldoende draagvlak ziet om zijn droom, samen met de buurtgenoten, waar te maken.

Heel erg bedankt
Langs deze weg wil buurtteam ‘De Fledders’ iedereen die zaterdag 23 april heeft meegewerkt heel erg bedanken. Top, dat ruim 22 vrijwilligers spontaan en met veel enthousiasme, hun vrije zaterdag opofferden om huis-aan-huis aan te bellen en buurtgenoten te vragen een digitale vragenlijst in te vullen. En super dat al veel buurtgenoten dit hebben gedaan. Dat maakt dat het buurtteam een goed beeld krijgt van de dromen en wensen van de buurtgenoten.

*Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe.

Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In dit privacystatement proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat er met persoonsgegevens gebeurt. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunnen deze gemaild worden naar samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens worden gedeeld als er wordt ingeschreven voor een product of activiteit en wanneer er een account wordt aanmaakt op de website.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doeleinde is het afronden van een aanvraag. Persoonsgegevens  worden opgeslagen om contact met u te kunnen opnemen. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet. Voor-, achternaam en adresgegevens: Deze worden gebruikt om contact- en kennismakingsaanvragen te beantwoorden. Telefoonnummer: Deze wordt gebruikt om contact- en kennismakingsaanvragen te beantwoorden. E-mailadres: Het e-mailadres wordt gebruikt om bevestigingen van aanvragen en afspraken te verzenden. Ook wordt het e-mailadres gebruikt om (na instemming) nieuwsbrieven te verzenden. Geboortedatum en rekeningnummer worden alleen gebruikt voor het inschrijven van leden. Voor regelmatige verzending van nieuwsbrieven of series e-mails waarvoor u zich heeft aangemeld  kunt u zich op ieder moment weer uitschrijven. Wij hebben niet de intentie om gegevens op te slaan en te verwerken van mensen jonger dan 18 jaar oud. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 18 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 18, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele, analytische, sociale media en advertentie cookies. Meer informatie over cookies is te vinden op de cookies-pagina.

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat heb je altijd recht om je persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kan er gemaild worden naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als dat het account bestaat. Daarnaast kun je je op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief, dan zullen die gegevens ook direct verwijderd worden.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoud. Zij slaan al onze data op en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast zullen er enkele gegevens gedeeld worden met onze maildienst MailChimp, voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties, maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kun je terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings