Extra menuopties

Buurtteam De Fledders

Logo - De fledders

Met het Buurtteam De Fledders willen we de wijk De Fledders in Vries ondersteunen in het energiezuinig maken zodat het op termijn geen gebruik meer maakt van fossiele energiebronnen.

We bestaan uit een groep enthousiaste vrijwilligers uit De Fledders. We helpen bij het maken van keuzes, organiseren van activiteiten en het begeleiden van gezamenlijke offertetrajecten.

Laatste nieuws

Resultaten enquête Buurtteam

De Fledders is goed op weg met energiebesparing en -opwekking, maar er moet nog heel veel gebeuren. Dit is één van de conclusies van de enquête, die Buurtteam De Fledders samen met Natuur en Milieu Drenthe heeft gehouden. Het buurtteam staat nu voor de vraag hoe het de buurt kan helpen de volgende stappen te maken.

Lees verder »

Uitnodiging Warmtepompen 30 januari

23 november is er een avond geweest over warmtepompen. Voor deze avond was veel belangstelling, sommige mensen hebben we helaas moeten teleurstellen. Voor iedereen is er nu op donderdagavond 30 januari een vervolg waar iedereen zich voor kan aanmelden. Let echter op, ook dit keer kunnen we slechts 50 mensen ontvangen. Toelating gaat op volgorde van opgave.

Lees verder »

Richting het Wijkenergieplan

We gaan in Nederland allemaal van het aardgas af, maar hoe? Dat verschilt per wijk. Wat de route ook wordt, een wijkenergieplan (WEP) werkt alleen als je het samen met bewoners en andere partijen in de wijk doet. Denk aan woningcorporaties, netbeheerders, buurtinitiatieven en andere partijen.

Het rapport: “Op weg naar een Wijkenergieplan” kunt u hier inzien.

Uiteindelijk moeten zij de projecten die uit de WEP komen samen met bewoners oppakken. Zonder bewoners kom je nergens. Door vroeg te peilen wat de behoefte is van bewoners, kom je sneller en vooral met draagvlak tot resultaat.

De Fledders

De wijk De Fledders bestaat uit de straten Waardeel, Dingspil, Lottinge, Bannerschulte, Boermarke, Volmachten, Boerhoorn, Het Rocht, Soltstede, Goorns, Kerspel, Drosten, Etstoel, de Fledders en de Asserstraat (westkant).

Het Buurtteam

Wij bestaan uit een groep enthousiaste vrijwilligers uit De Fledders. We helpen bij het maken van keuzes, organiseren van activiteiten en het begeleiden van gezamenlijke offertetrajecten. Wil je graag op de hoogte blijven van alle activiteiten en nieuws? Meld je dan hieronder aan voor de digitale buurtbrief.

Alma Luring
Jan Postma
Rients Hofstra
Jan Emmens
David van der Meer
Nic Giling
Jan de Baat
Johan Brummer
Henco Bekkering

Heb je vragen over verduurzaming of wil je graag meehelpen? We staan voor je klaar!

Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Afwijzen
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In deze privacyverklaring proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat we met uw persoonsgegevens doen. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunt u die mailen naar:  samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens deelt u met ons als u zich inschrijft voor een product of activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet.
 (Persoons)gegevens  die de ECDA verzamelt ten behoeve van: Email-adres Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam Adres, Postcode, Woonplaats Telefoon-nummer Geslacht (M/V) Geboorte-datum Rekening-nummer (IBAN) Klantnummer bij Energie VanOns Cookies
Aanvraag Nieuwsbrief/Buurtbrief Aanmelding activiteit X X
Aanvraag energiecoach X X X X
Aanvraag warmtescan X X X X
Lidmaatschap ECDA X X X X X X X
Klant Energie VanOns X X X X X
Website ECDA X

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens gebruiken wij  voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doel is het afronden van een aanvraag van u. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres slaan we  op om contact met u te kunnen opnemen en u op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit. Als u daarmee hebt ingestemd gebruiken we uw e-mail gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Zo houden we u op de hoogte van onze activiteiten, acties en nieuws. Wilt u zich later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief. Geslacht, geboortedatum en rekeningnummer gebruiken we  alleen voor het inschrijven van leden. Wij slaan geen gegevens op van mensen jonger dan 16 jaar. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 16 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 16, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen. Als u via de ECDA energie afneemt van Energie VanOns ontvangen wij periodiek uw klantgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om eventueel contact met u op te kunnen nemen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u onze website (voor het eerst) bezoekt vragen wij toestemming voor het gebruik van deze cookies. Als u geen toestemming geeft slaan we geen cookies op en kunt u de website wel gewoon bezoeken. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed draaien van onze website en voor het (anoniem) verzamelen van statistische gebruikersgegevens. Met deze gegevens kunnen wij onze website steeds verbeteren. De cookies die wij van u hebben verzameld kunt u vinden bij de “Cookies settings” (rechts onder in de hoek van de pagina_klein).

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat hebt u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kunt u e-mailen naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als het account bestaat. Daarnaast kunt u zich op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief; dan zullen we die gegevens ook direct verwijderen.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoudt. Zij slaan al onze data op (ten behoeve van een back-up) en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast delen we enkele gegevens met onze maildienst: MailChimp voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties (b.v. in verband met subsidies), maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen zonder u vooraf om toestemming te vragen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings