Extra menuopties

Energie-coöperatie Drentse Aa

Wat is een energiecoöperatie?

Een energiecoöperatie stimuleert op lokaal niveau de productie van duurzame energie voor en door burgers. Zij hebben de wens om zelf te bepalen waar hun energie vandaan komt. Daarbij willen zij  onafhankelijk zijn van een (commerciële) leverancier of projectontwikkelaar.

In Nederland zijn er meer dan 480 van dit soort initiatieven. De energiecoöperaties zijn een belangrijke schakel in de energietransitie. Enthousiaste mensen met een groen hart (voornamelijk vrijwilligers), nemen het heft in eigen hand om Nederland te verduurzamen.

De EC Drentse Aa is het initiatief in de gemeente Tynaarlo.

Wie zijn wij?

  Pepijn Vermer, Voorzitter

   Alma Luring, Secretaris

Dick Boersma, Penningmeester

 Arie Meerman, energiecoaches


De ECDA
is een coöperatie met leden. Een enthousiaste groep vrijwilligers vormt het bestuur en de werkgroepen. Wilt u zelf actief meedoen als vrijwilliger? Ga dan naar de pagina MeeDoen op deze site of neem contact met ons op (Zie de contactgegevens onder aan deze pagina!)

Missie:
De ECDA wil dat het energieverbruik in de Gemeente Tynaarlo in 2040, of zoveel eerder als mogelijk, CO2 neutraal is.

Doel:

 1. De coöperatie stelt zich ten doel de belangen van haar leden, en breder van alle bewoners van de gemeente Tynaarlo, te behartigen door het verminderen (of geheel te stoppen) van het gebruik van fossiele brandstoffen en het stimuleren van het lokaal opwekken van duurzame energie.
 2. Als nevendoel kan zij ook andere, waaronder ideële doelen, van de leden, en breder van alle bewoners van de gemeente Tynaarlo, behartigen, die voorzien in de verdere duurzame ontwikkeling van de leefomgeving.


De coöperatie tracht haar doel onder andere te bereiken door:

 • het intensief betrekken van bewoners van de gemeente Tynaarlo bij energiebesparing en energie opwek;
 • het ondersteunen en faciliteren van bewoners, buurtteams en wijkinitiatieven bij energiebesparingen en duurzame energie opwek;
 • het vergaren en delen van kennis;
 • het samen met bewoners voorbereiden van projecten en op zoek gaan naar de mogelijkheden voor het uitvoeren van projecten, die het mogelijk maken om voor iedere bewoner van de gemeente Tynaarlo toegang te hebben tot lokale duurzame energie.
 • het samenwerken met, het deelnemen in en het voeren van de directie of het management over en het financieren van andere rechtspersonen en ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Ondersteuning (bij het oprichten) van buurtteams in de gemeente Tynaarlo.
 • Stimulering en ondersteuning van bewoners bij het ontwikkelen van duurzame initiatieven.
 • Samen met bewoners projecten voorbereiden op het gebied van duurzame energie.
 • We zijn gesprekspartner voor overheden en bedrijven op het gebied van duurzaamheid.
 • Coördineren van de inzet van energiecoaches.
 • Warmtescans uitvoeren in de wintermaanden.
 • Vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief uitgeven.
 • Wederverkoper zijn van lokale groene energie via Energie VanOns.

Lid worden?

Dat kan door het aanmeldingsformulier in te vullen op deze pagina.

Statuten inzien?

Als u de statuten van de ECDA wilt inzien dan kan dat HIER.

Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Afwijzen
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In deze privacyverklaring proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat we met uw persoonsgegevens doen. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunt u die mailen naar:  samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens deelt u met ons als u zich inschrijft voor een product of activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet.
 (Persoons)gegevens  die de ECDA verzamelt ten behoeve van: Email-adres Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam Adres, Postcode, Woonplaats Telefoon-nummer Geslacht (M/V) Geboorte-datum Rekening-nummer (IBAN) Klantnummer bij Energie VanOns Cookies
Aanvraag Nieuwsbrief/Buurtbrief Aanmelding activiteit X X
Aanvraag energiecoach X X X X
Aanvraag warmtescan X X X X
Lidmaatschap ECDA X X X X X X X
Klant Energie VanOns X X X X X
Website ECDA X

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens gebruiken wij  voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doel is het afronden van een aanvraag van u. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres slaan we  op om contact met u te kunnen opnemen en u op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit. Als u daarmee hebt ingestemd gebruiken we uw e-mail gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Zo houden we u op de hoogte van onze activiteiten, acties en nieuws. Wilt u zich later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief. Geslacht, geboortedatum en rekeningnummer gebruiken we  alleen voor het inschrijven van leden. Wij slaan geen gegevens op van mensen jonger dan 16 jaar. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 16 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 16, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen. Als u via de ECDA energie afneemt van Energie VanOns ontvangen wij periodiek uw klantgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om eventueel contact met u op te kunnen nemen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u onze website (voor het eerst) bezoekt vragen wij toestemming voor het gebruik van deze cookies. Als u geen toestemming geeft slaan we geen cookies op en kunt u de website wel gewoon bezoeken. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed draaien van onze website en voor het (anoniem) verzamelen van statistische gebruikersgegevens. Met deze gegevens kunnen wij onze website steeds verbeteren. De cookies die wij van u hebben verzameld kunt u vinden bij de “Cookies settings” (rechts onder in de hoek van de pagina_klein).

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat hebt u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kunt u e-mailen naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als het account bestaat. Daarnaast kunt u zich op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief; dan zullen we die gegevens ook direct verwijderen.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoudt. Zij slaan al onze data op (ten behoeve van een back-up) en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast delen we enkele gegevens met onze maildienst: MailChimp voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties (b.v. in verband met subsidies), maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen zonder u vooraf om toestemming te vragen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings