Extra menuopties

Lid worden van de Energiecoöperatie Drentse Aa? 

Dat Kan!

Waarom zou ik lid worden van de ECDA?

Lid worden van de Energiecoöperatie Drentse Aa  zorgt ervoor dat u meebeslist over wat er gebeurt. Want de ECDA is een coöperatie. En in een coöperatie beslissen leden over de activiteiten en besteding van gelden. Alles wat we doen is transparant, en toegankelijk voor de leden. Meebeslissen kan bijvoorbeeld tijdens een Algemene Leden Vergadering. Ook kunt u altijd uw ideeën delen, en mee-organiseren in de activiteiten. Zo werken we samen aan een mooier en duurzamer Tynaarlo.

Wie zijn lid van de ECDA?

Leden van de ECDA vormen een club van enthousiaste mensen, die graag meehelpen om de gemeente Tynaarlo te verduurzamen. We geloven erin dat wij als burgers eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en niet moeten afwachten totdat de (lokale) overheid actie gaat ondernemen. 

Missie en visie van de ECDA en meer achtergrondinformatie  kunt u hier lezen.

Statuten van de coöperatie kunt u hier inzien.

Hoe wordt de ECDA gefinancierd?

De coöperatie is geen winstgevende instelling. Het bestuur en de werkgroepen worden bemenst door vrijwilligers, die allemaal een groen hart hebben en geloven in de kracht van een betrokken en duurzame samenleving.

Om onze activiteiten te financieren zijn we wederverkoper van Energie VanOns. Deze energiemaatschappij is door de gezamenlijke energiecoöperaties in de drie noordelijke provincies opgericht. Wij, als lokale energiecoöperatie, ontvangen per klant van Energie VanOns in onze gemeente een bijdrage per jaar uit de winst, die wordt gebruikt voor het uitvoeren van lokale initiatieven en projecten.

Voor diverse projecten en activiteiten vragen we subsidies aan bij overheden en bedrijven.

Wat kost lidmaatschap van de ECDA?

Lid worden van de Energiecoöperatie Drentse Aa kost éénmalig  € 50,-.

Hoe word ik lid van de ECDA?

Vul het inschrijfformulier volledig in en verstuur het.
Maak €50,- over zoals vermeld op het inschrijfformulier.

Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In dit privacystatement proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat er met persoonsgegevens gebeurt. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunnen deze gemaild worden naar samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens worden gedeeld als er wordt ingeschreven voor een product of activiteit en wanneer er een account wordt aanmaakt op de website.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doeleinde is het afronden van een aanvraag. Persoonsgegevens  worden opgeslagen om contact met u te kunnen opnemen. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet. Voor-, achternaam en adresgegevens: Deze worden gebruikt om contact- en kennismakingsaanvragen te beantwoorden. Telefoonnummer: Deze wordt gebruikt om contact- en kennismakingsaanvragen te beantwoorden. E-mailadres: Het e-mailadres wordt gebruikt om bevestigingen van aanvragen en afspraken te verzenden. Ook wordt het e-mailadres gebruikt om (na instemming) nieuwsbrieven te verzenden. Geboortedatum en rekeningnummer worden alleen gebruikt voor het inschrijven van leden. Voor regelmatige verzending van nieuwsbrieven of series e-mails waarvoor u zich heeft aangemeld  kunt u zich op ieder moment weer uitschrijven. Wij hebben niet de intentie om gegevens op te slaan en te verwerken van mensen jonger dan 18 jaar oud. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 18 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 18, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele, analytische, sociale media en advertentie cookies. Meer informatie over cookies is te vinden op de cookies-pagina.

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat heb je altijd recht om je persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kan er gemaild worden naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als dat het account bestaat. Daarnaast kun je je op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief, dan zullen die gegevens ook direct verwijderd worden.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoud. Zij slaan al onze data op en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast zullen er enkele gegevens gedeeld worden met onze maildienst MailChimp, voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties, maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kun je terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings