Extra menuopties


Buurtteam ‘De Fledders’ in Vries uitgebreid met 13 buurtgenoten!

Buurtteam ‘De Fledders’ gaat met meerdere werkgroepen werken om stapsgewijs haar droom te realiseren: ‘Een wijk die geen gebruik meer maakt van fossiele energiebronnen voor het verwarmen van de woningen’.

Dinsdag 30 augustus kwamen de werkgroepen voor het eerst samen om kennis met elkaar te maken en afspraken te maken voor het vervolg. Er is gekozen voor een werkgroep communicatie, een werkgroep offertetrajecten/acties, een werkgroep verkenners/scenario’s, een werkgroep hand- en spandiensten en een overkoepelende werkgroep buurtteam/projectgroep.


Spreewenzwerm
Voor de organisatiestructuur is gekozen voor de metafoor: spreeuwenzwermen*. Er is geen hiërarchie in deze beweging. Het betekent dat de werkgroepen samen zullen werken, overleggen en elkaar informeren. Alle stappen, ideeën en vraagstukken werken samen naar het doel: het realiseren van de droom.

Geschiedenis
Er is de afgelopen jaren al veel gebeurd in de wijk. Naast vele activiteiten gericht op het verduurzamen van de woningen, is er ook veel kennis opgedaan met andere pilotprojecten. Voor het verwezenlijken van de droom heeft het buurtteam de samenwerking met andere partijen gezocht: de Energie Coöperatie Drentse Aa en de gemeente Tynaarlo. Met de hulp van NMF Drenthe is er een projectplan geschreven. De gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe hebben  per mei 2021 subsidie voor het project verstrekt. Voor de begeleiding van het buurtteam is een projectleider aangesteld: Brenda Harsveld. Om te weten wat de wensen/dromen van alle buurtgenoten zijn als het gaat over het verduurzamen van de wijk heeft het buurtteam zaterdag 23 april, samen met een grote groep vrijwilligers, een wijkconsultatie georganiseerd. De gemeente Tynaarlo heeft ondertussen de huidige stand van zaken in de wijk onderzocht. De resultaten van beide onderzoeken zijn gepresenteerd op 24 mei en zullen verwerkt worden in een Wijk Energie Plan. Dit is een leidraad voor een verdere werkwijze in de komende jaren in de wijk De Fledders.

Het Wijk Energie Plan richt zich op drie vragen –

  1. Wat zijn de wensen/dromen van alle buurtgenoten als het gaat over het verduurzamen van onze wijk?
  2. Wat is de huidige stand van zaken: wie wonen er in de wijk, welke soorten woningen, energieverbruik, logistiek, stand van zaken energiebeperkende maatregelen, stand van zaken energie opwek enz.
  3. Hoe verhoudt vraag 1 zich tot vraag 2? Welke vervolgstappen kunnen we gaan zetten?

Op dit moment schrijven we dit plan. Eind september verwachten we het plan klaar te hebben. Dan zullen we het per nieuwsbrief presenteren aan de buurtgenoten. Daarna volgt er een buurtbijeenkomst, waar we de vervolgstappen bekend zullen maken. Het plan is voor het buurtteam tevens een 0-meting.

De werkgroepen hebben ondertussen al flink gebrainstormd en verschillende afspraken gemaakt voor vervolgstappen. Dinsdag 11 oktober komen de werkgroepen weer samen om hun plannen voor de toekomst te bespreken. Als vergaderplek is gekozen voor OBS ‘De Vijverstee’.

 

*  De metafoor komt voor in een boek dat is geschreven door Matthijs Nijboer en Thomas van Slobbe,   In beweging (Het complexe samenspel van de burgerbeweging bij duurzame ontwikkeling).

Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Afwijzen
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In deze privacyverklaring proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat we met uw persoonsgegevens doen. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunt u die mailen naar:  samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens deelt u met ons als u zich inschrijft voor een product of activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet.
 (Persoons)gegevens  die de ECDA verzamelt ten behoeve van: Email-adres Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam Adres, Postcode, Woonplaats Telefoon-nummer Geslacht (M/V) Geboorte-datum Rekening-nummer (IBAN) Klantnummer bij Energie VanOns Cookies
Aanvraag Nieuwsbrief/Buurtbrief Aanmelding activiteit X X
Aanvraag energiecoach X X X X
Aanvraag warmtescan X X X X
Lidmaatschap ECDA X X X X X X X
Klant Energie VanOns X X X X X
Website ECDA X

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens gebruiken wij  voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doel is het afronden van een aanvraag van u. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres slaan we  op om contact met u te kunnen opnemen en u op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit. Als u daarmee hebt ingestemd gebruiken we uw e-mail gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Zo houden we u op de hoogte van onze activiteiten, acties en nieuws. Wilt u zich later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief. Geslacht, geboortedatum en rekeningnummer gebruiken we  alleen voor het inschrijven van leden. Wij slaan geen gegevens op van mensen jonger dan 16 jaar. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 16 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 16, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen. Als u via de ECDA energie afneemt van Energie VanOns ontvangen wij periodiek uw klantgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om eventueel contact met u op te kunnen nemen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u onze website (voor het eerst) bezoekt vragen wij toestemming voor het gebruik van deze cookies. Als u geen toestemming geeft slaan we geen cookies op en kunt u de website wel gewoon bezoeken. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed draaien van onze website en voor het (anoniem) verzamelen van statistische gebruikersgegevens. Met deze gegevens kunnen wij onze website steeds verbeteren. De cookies die wij van u hebben verzameld kunt u vinden bij de “Cookies settings” (rechts onder in de hoek van de pagina_klein).

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat hebt u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kunt u e-mailen naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als het account bestaat. Daarnaast kunt u zich op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief; dan zullen we die gegevens ook direct verwijderen.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoudt. Zij slaan al onze data op (ten behoeve van een back-up) en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast delen we enkele gegevens met onze maildienst: MailChimp voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties (b.v. in verband met subsidies), maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen zonder u vooraf om toestemming te vragen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings