Extra menuopties
Drukke tijden voor energiecoaches.

De Energiecoöperatie Drentse Aa en de energiecoaches worden steeds beter gevonden.

Sinds de start van de activiteiten in januari 2021 is er sprake van een sterke groei van het aantal aanvragen.

2021    63 aanvragen

2022    184 aanvragen

2023    114 aanvragen (normale scans 78 + 36 bezoeken wijkgerichte aanpak)

Waar komt de groei vandaan?

  • Active buurtteams. Met name in Zuidlaren en in Vries organiseren de buurtteams veel activiteiten. Hiervoor is veel belangstelling en dat leidt tot veel aanvragen voor de gratis energiescan.
  • Project wijkgerichte aanpak. Samen met gemeente en woningbouwverenigingen SEW en Woonborg helpen inwoners in een kwetsbare positie met energiebesparende maatregelen. De doelgroep wordt wijkgericht per brief benaderd en 36 inwoners hebben de afgelopen maanden gebruik gemaakt van de aanbieding.
  • Betere publiciteit. Samen met de gemeente Tynaarlo is een energiebesparingsfolder gemaakt waarin veel aandacht is voor de energie- en warmte scans. Door middel van QR codes kunnen inwoners op een eenvoudig wijze een scan aanvragen. Daarnaast is er in de kranten meer aandacht voor onze activiteiten.
  • Hogere energielasten. Veel inwoners zijn op zoek naar energiebesparende maatregelen en komen vervolgens bij EC Drentse Aa terecht.

 

Meer energiecoaches.

Om aan de toenemende vraag te voldoen, is er de afgelopen tijd flink geïnvesteerd in de opleiding van nieuwe energiecoaches. Moesten we in 2021 de werkzaamheden uitvoeren met 10 energiecoaches, 2 jaar later is het aantal gegroeid naar 18.

Energiecoaches zijn vaak inwoners die zelf al energiebesparende maatregelen hebben getroffen aan hun eigen huis en nu derden willen helpen met hun opgedane ervaring.

Voordat nieuwe coaches aan de slag gaan volgen ze eerst een gedegen opleiding bij Hoom (doorlooptijd 3 maanden). Ook de komende tijd zijn nieuwe coaches van harte welkom.

Tevreden Klanten.

De energiecoaches krijgen van klanten veel waardering voor hun geleverde inspanningen. Vele klanten begrijpen niet dat ze niets hoeven te betalen voor de geleverde diensten en regelmatig wordt er een cadeautje gegeven.

Ook uit de klanttevredenheidsenquête die we steekproefsgewijs houden blijkt een hoge tevredenheid. Veel klanten hebben vervolgstappen gezet in de verduurzaming van hun woning en daar doen we het voor.

Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Afwijzen
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In deze privacyverklaring proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat we met uw persoonsgegevens doen. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunt u die mailen naar:  samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens deelt u met ons als u zich inschrijft voor een product of activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet.
 (Persoons)gegevens  die de ECDA verzamelt ten behoeve van: Email-adres Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam Adres, Postcode, Woonplaats Telefoon-nummer Geslacht (M/V) Geboorte-datum Rekening-nummer (IBAN) Klantnummer bij Energie VanOns Cookies
Aanvraag Nieuwsbrief/Buurtbrief Aanmelding activiteit X X
Aanvraag energiecoach X X X X
Aanvraag warmtescan X X X X
Lidmaatschap ECDA X X X X X X X
Klant Energie VanOns X X X X X
Website ECDA X

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens gebruiken wij  voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doel is het afronden van een aanvraag van u. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres slaan we  op om contact met u te kunnen opnemen en u op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit. Als u daarmee hebt ingestemd gebruiken we uw e-mail gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Zo houden we u op de hoogte van onze activiteiten, acties en nieuws. Wilt u zich later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief. Geslacht, geboortedatum en rekeningnummer gebruiken we  alleen voor het inschrijven van leden. Wij slaan geen gegevens op van mensen jonger dan 16 jaar. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 16 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 16, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen. Als u via de ECDA energie afneemt van Energie VanOns ontvangen wij periodiek uw klantgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om eventueel contact met u op te kunnen nemen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u onze website (voor het eerst) bezoekt vragen wij toestemming voor het gebruik van deze cookies. Als u geen toestemming geeft slaan we geen cookies op en kunt u de website wel gewoon bezoeken. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed draaien van onze website en voor het (anoniem) verzamelen van statistische gebruikersgegevens. Met deze gegevens kunnen wij onze website steeds verbeteren. De cookies die wij van u hebben verzameld kunt u vinden bij de “Cookies settings” (rechts onder in de hoek van de pagina_klein).

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat hebt u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kunt u e-mailen naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als het account bestaat. Daarnaast kunt u zich op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief; dan zullen we die gegevens ook direct verwijderen.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoudt. Zij slaan al onze data op (ten behoeve van een back-up) en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast delen we enkele gegevens met onze maildienst: MailChimp voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties (b.v. in verband met subsidies), maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen zonder u vooraf om toestemming te vragen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings