Extra menuoptiesEnergiearmoede verdient aandacht en actie

Buurtteam Energie Zuidlaren wil alle inwoners in de verschillende wijken van het dorp Zuidlaren en de buitendorpen helpen bij het terugdringen van het fossiele energiegebruik. Vaak bereiken we met onze activiteiten mensen die financieel gezien prima in staat zijn om zélf stappen te nemen op weg naar energieneutraal. Binnen Buurtteam Energie Zuidlaren leefde al een tijdje de wens om ook specifiek iets te betekenen voor mensen met een laag inkomen. Soms wonen deze mensen in een huis dat niet goed is geïsoleerd met hoge energiekosten tot gevolg. De mogelijkheid om via een landelijke organisatie (LSA-bewoners) een subsidie voor deze doelgroep te bemachtigen, werd eind 2022 dan ook met beide handen aangegrepen.

Neie Naober

Sinds eind november 2022 heeft Buurtteam Energie Zuidlaren verschillende acties en activiteiten uitgevoerd. Zo werd in samenwerking met welzijnsorganisatie Neie Naober een ‘Actie tegen tocht’ gehouden. Deze actie liep door tot 1 maart 2023. In die periode zijn 10 bewoners door de Klussendienst van Neie Naober geholpen door het aanbrengen van tochtwerende materialen en radiatorfolie.

Deze bewoners waren zelf niet in staat een klusser in te huren. Ze hadden geen handige klusser in hun eigen netwerk en/of waren door fysieke beperkingen niet in staat om zelf de materialen aan te brengen. De geholpen bewoners kregen van de klusser een gratis tochtrol, gemaakt door enkele dames van het Creatieve Ontmoetingscafé. Dit was ook een activiteit van Neie Naober.

Voedselbank Zuidlaren

In maart is vervolgens door het buurtteam de samenwerking gezocht met de Voedselbank Zuidlaren. Aan 60 gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank Zuidlaren heeft Buurtteam Energie Zuidlaren isolatiepakketten uitgereikt. In deze pakketten zaten tochtwerende materialen en radiatorfolie. Ook zaten er enkele flyers in met informatie over ons buurtteam en de Energiecoöperatie Drentse Aa. De Krant van Tynaarlo heeft van deze actie een mooi persbericht gemaakt (editie 8 maart 2023: Lees digitaal – De Krant van Tynaarlo – Het laatste nieuws in de gemeente Tynaarlo).

Voor beide acties kreeg Buurtteam Energie Zuidlaren van bouwmarkt HUBO Zuidlaren 20% korting op de aanschaf van de benodigde materialen. De verwachting is, dat in het najaar beide acties opnieuw worden uitgevoerd. Daarbij gaan we intensiever samenwerken met onder andere de gemeente Tynaarlo en andere lokale energie-initiatieven in de gemeente.

Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Afwijzen
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In deze privacyverklaring proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat we met uw persoonsgegevens doen. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunt u die mailen naar:  samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens deelt u met ons als u zich inschrijft voor een product of activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet.
 (Persoons)gegevens  die de ECDA verzamelt ten behoeve van: Email-adres Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam Adres, Postcode, Woonplaats Telefoon-nummer Geslacht (M/V) Geboorte-datum Rekening-nummer (IBAN) Klantnummer bij Energie VanOns Cookies
Aanvraag Nieuwsbrief/Buurtbrief Aanmelding activiteit X X
Aanvraag energiecoach X X X X
Aanvraag warmtescan X X X X
Lidmaatschap ECDA X X X X X X X
Klant Energie VanOns X X X X X
Website ECDA X

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens gebruiken wij  voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doel is het afronden van een aanvraag van u. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres slaan we  op om contact met u te kunnen opnemen en u op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit. Als u daarmee hebt ingestemd gebruiken we uw e-mail gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Zo houden we u op de hoogte van onze activiteiten, acties en nieuws. Wilt u zich later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief. Geslacht, geboortedatum en rekeningnummer gebruiken we  alleen voor het inschrijven van leden. Wij slaan geen gegevens op van mensen jonger dan 16 jaar. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 16 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 16, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen. Als u via de ECDA energie afneemt van Energie VanOns ontvangen wij periodiek uw klantgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om eventueel contact met u op te kunnen nemen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u onze website (voor het eerst) bezoekt vragen wij toestemming voor het gebruik van deze cookies. Als u geen toestemming geeft slaan we geen cookies op en kunt u de website wel gewoon bezoeken. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed draaien van onze website en voor het (anoniem) verzamelen van statistische gebruikersgegevens. Met deze gegevens kunnen wij onze website steeds verbeteren. De cookies die wij van u hebben verzameld kunt u vinden bij de “Cookies settings” (rechts onder in de hoek van de pagina_klein).

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat hebt u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kunt u e-mailen naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als het account bestaat. Daarnaast kunt u zich op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief; dan zullen we die gegevens ook direct verwijderen.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoudt. Zij slaan al onze data op (ten behoeve van een back-up) en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast delen we enkele gegevens met onze maildienst: MailChimp voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties (b.v. in verband met subsidies), maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen zonder u vooraf om toestemming te vragen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings