Extra menuoptiesEnergiearmoede verdient aandacht en actie

Buurtteam Energie Zuidlaren wil alle inwoners in de verschillende wijken van het dorp Zuidlaren en de buitendorpen helpen bij het terugdringen van het fossiele energiegebruik. Vaak bereiken we met onze activiteiten mensen die financieel gezien prima in staat zijn om zélf stappen te nemen op weg naar energieneutraal. Binnen Buurtteam Energie Zuidlaren leefde al een tijdje de wens om ook specifiek iets te betekenen voor mensen met een laag inkomen. Soms wonen deze mensen in een huis dat niet goed is geïsoleerd met hoge energiekosten tot gevolg. De mogelijkheid om via een landelijke organisatie (LSA-bewoners) een subsidie voor deze doelgroep te bemachtigen, werd eind 2022 dan ook met beide handen aangegrepen.

Neie Naober

Sinds eind november 2022 heeft Buurtteam Energie Zuidlaren verschillende acties en activiteiten uitgevoerd. Zo werd in samenwerking met welzijnsorganisatie Neie Naober een ‘Actie tegen tocht’ gehouden. Deze actie liep door tot 1 maart 2023. In die periode zijn 10 bewoners door de Klussendienst van Neie Naober geholpen door het aanbrengen van tochtwerende materialen en radiatorfolie.

Deze bewoners waren zelf niet in staat een klusser in te huren. Ze hadden geen handige klusser in hun eigen netwerk en/of waren door fysieke beperkingen niet in staat om zelf de materialen aan te brengen. De geholpen bewoners kregen van de klusser een gratis tochtrol, gemaakt door enkele dames van het Creatieve Ontmoetingscafé. Dit was ook een activiteit van Neie Naober.

Voedselbank Zuidlaren

In maart is vervolgens door het buurtteam de samenwerking gezocht met de Voedselbank Zuidlaren. Aan 60 gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank Zuidlaren heeft Buurtteam Energie Zuidlaren isolatiepakketten uitgereikt. In deze pakketten zaten tochtwerende materialen en radiatorfolie. Ook zaten er enkele flyers in met informatie over ons buurtteam en de Energiecoöperatie Drentse Aa. De Krant van Tynaarlo heeft van deze actie een mooi persbericht gemaakt (editie 8 maart 2023: Lees digitaal – De Krant van Tynaarlo – Het laatste nieuws in de gemeente Tynaarlo).

Voor beide acties kreeg Buurtteam Energie Zuidlaren van bouwmarkt HUBO Zuidlaren 20% korting op de aanschaf van de benodigde materialen. De verwachting is, dat in het najaar beide acties opnieuw worden uitgevoerd. Daarbij gaan we intensiever samenwerken met onder andere de gemeente Tynaarlo en andere lokale energie-initiatieven in de gemeente.

Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In dit privacystatement proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat er met persoonsgegevens gebeurt. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunnen deze gemaild worden naar samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens worden gedeeld als er wordt ingeschreven voor een product of activiteit en wanneer er een account wordt aanmaakt op de website.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doeleinde is het afronden van een aanvraag. Persoonsgegevens  worden opgeslagen om contact met u te kunnen opnemen. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet. Voor-, achternaam en adresgegevens: Deze worden gebruikt om contact- en kennismakingsaanvragen te beantwoorden. Telefoonnummer: Deze wordt gebruikt om contact- en kennismakingsaanvragen te beantwoorden. E-mailadres: Het e-mailadres wordt gebruikt om bevestigingen van aanvragen en afspraken te verzenden. Ook wordt het e-mailadres gebruikt om (na instemming) nieuwsbrieven te verzenden. Geboortedatum en rekeningnummer worden alleen gebruikt voor het inschrijven van leden. Voor regelmatige verzending van nieuwsbrieven of series e-mails waarvoor u zich heeft aangemeld  kunt u zich op ieder moment weer uitschrijven. Wij hebben niet de intentie om gegevens op te slaan en te verwerken van mensen jonger dan 18 jaar oud. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 18 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 18, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele, analytische, sociale media en advertentie cookies. Meer informatie over cookies is te vinden op de cookies-pagina.

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat heb je altijd recht om je persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kan er gemaild worden naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als dat het account bestaat. Daarnaast kun je je op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief, dan zullen die gegevens ook direct verwijderd worden.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoud. Zij slaan al onze data op en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast zullen er enkele gegevens gedeeld worden met onze maildienst MailChimp, voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties, maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kun je terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings