Extra menuoptiesGroeiende bereidheid om te investeren in energiebesparing

Buurtteam Energie Zuidlaren kan terugkijken op een intensief en succesvol jaar. Bijna 250 bewoners uit Zuidlaren bezochten de informatieavonden en energiemarkten in de verschillende wijken van het dorp. De informatiemiddag, die op 7 oktober in samenwerking met het Drents Energieloket op één van de zeven brinken van Zuidlaren werd georganiseerd, trok bijna 200 bezoekers. Ruim 25% van de in totaal 450 bezoekers toonde tijdens al deze bijeenkomsten belangstelling voor een warmtescan van hun woning. Ruim 10% wilde graag bezoek van een energiecoach.

Stijgende energieprijzen hebben bij steeds meer bewoners de interesse in de mogelijkheden om thuis energie te besparen aangewakkerd, dan wel de urgentie om te investeren in energiebesparing vergroot. Uit gesprekken met bezoekers aan onze activiteiten blijkt, dat de meesten in het verleden al eens maatregelen hebben genomen en zich afvragen wat ze nog meer kunnen doen. Tijdens de informatieavonden zochten ze naar wat er nog meer mogelijk is.

Op de energiemarkten werd door zeker een kwart van de aanwezigen contact gezocht met één of meerdere bedrijven. We hopen medio maart 2023 meer duidelijkheid te krijgen over het aantal opdrachten dat hieruit voortgekomen is. Tenslotte hebben de huisbezoeken van de energiecoaches en de warmtescans vooral meer inzicht opgeleverd, waardoor men beter voorbereid de volgende stap kan gaan nemen. In het voorjaar van 2023 zetten we een korte enquête uit bij deze groep inwoners, zodat we een beeld krijgen van de mate waarin energie- en warmtescans geleid hebben tot het opvragen van offertes, dan wel feitelijke investeringen.

In actie tegen tocht

In november is Buurtteam Energie Zuidlaren in samenwerking met welzijnsorganisatie Neie Naober een ‘Actie tegen tocht’ begonnen. Deze actie richt zich (tot en met maart 2023) op bewoners met een laag inkomen, die daardoor niet in staat zijn een klusser in te huren, en die door fysieke beperkingen niet in staat zijn om tochtwerende materialen aan te brengen. Buurtteam Energie Zuidlaren zorgt voor de aanschaf van materialen, terwijl Neie Naober de klussers levert. De materialen worden kosteloos bij de bewoners aangebracht.

Tochtstrippen en radiatorfolie blijken tot nu toe de favorieten te zijn. Alle bewoners krijgen als presentje bovendien een gratis tochtrol of -hond, gemaakt door dames van het Creatief Ontmoetingscafé van Neie Naober. Het doel is om bij in totaal 30-40 bewoners kosteloos tochtwerende materialen aan te brengen. De teller staat momenteel op 6.

Meer informatie over deze actie: buurtteamzuidlaren@gmail.com of l.devries@neienaober.nl

Wat brengt 2023 voor Buurtteam Energie Zuidlaren?

We gaan door met het houden van informatieavonden en energiemarkten (max. 4 totaal). Ook blijven we energiecoaches inzetten en warmtescans van woningen uitvoeren. We hopen in 2023 de mobile informatiewagen van het Drents Energieloket weer naar Zuidlaren te krijgen. In 2023 willen we ons netwerk verder uitbreiden met onder andere (maatschappelijke) organisaties en een poule van klussers.

De relaties in ons huidige netwerk, met de gemeente Tynaarlo, de ECDA en buurt-team De Fledders, willen we verder versterken. Waar straten en buurten in Zuidlaren actief zijn, willen we hen uitdagen en hulp aanbieden om serieuze stappen op weg naar energieneutraal te zetten. Om onze naamsbekendheid te vergroten en ons aanbod sterker te etaleren, gaan we intensiever allerlei communicatiemiddelen inzetten.  Hierbij werken we samen met een communicatiebureau.

Tenslotte gaan we onze kennis en ervaring inzetten in de 3 buitendorpen van Zuidlaren: Midlaren, De Groeve en Zuidlaarderveen. Samen met de Drentse KEI maken we ons sterk  om ook in deze buitendorpen lokale energie-initiatieven op te zetten. Het doel is om in heel Zuidlaren een dekkend netwerk van lokale energie-initiateven op te bouwen.

Vraag: wil je bijdragen aan de activiteiten van Buurtteam Energie Zuidlaren? Stuur dan een mail aan: buurtteamzuidlaren@gmail.com

Informatie over Buurtteam Energie Zuidlaren is te vinden op onze website.

Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Afwijzen
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In deze privacyverklaring proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat we met uw persoonsgegevens doen. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunt u die mailen naar:  samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens deelt u met ons als u zich inschrijft voor een product of activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet.
 (Persoons)gegevens  die de ECDA verzamelt ten behoeve van: Email-adres Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam Adres, Postcode, Woonplaats Telefoon-nummer Geslacht (M/V) Geboorte-datum Rekening-nummer (IBAN) Klantnummer bij Energie VanOns Cookies
Aanvraag Nieuwsbrief/Buurtbrief Aanmelding activiteit X X
Aanvraag energiecoach X X X X
Aanvraag warmtescan X X X X
Lidmaatschap ECDA X X X X X X X
Klant Energie VanOns X X X X X
Website ECDA X

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens gebruiken wij  voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doel is het afronden van een aanvraag van u. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres slaan we  op om contact met u te kunnen opnemen en u op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit. Als u daarmee hebt ingestemd gebruiken we uw e-mail gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Zo houden we u op de hoogte van onze activiteiten, acties en nieuws. Wilt u zich later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief. Geslacht, geboortedatum en rekeningnummer gebruiken we  alleen voor het inschrijven van leden. Wij slaan geen gegevens op van mensen jonger dan 16 jaar. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 16 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 16, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen. Als u via de ECDA energie afneemt van Energie VanOns ontvangen wij periodiek uw klantgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om eventueel contact met u op te kunnen nemen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u onze website (voor het eerst) bezoekt vragen wij toestemming voor het gebruik van deze cookies. Als u geen toestemming geeft slaan we geen cookies op en kunt u de website wel gewoon bezoeken. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed draaien van onze website en voor het (anoniem) verzamelen van statistische gebruikersgegevens. Met deze gegevens kunnen wij onze website steeds verbeteren. De cookies die wij van u hebben verzameld kunt u vinden bij de “Cookies settings” (rechts onder in de hoek van de pagina_klein).

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat hebt u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kunt u e-mailen naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als het account bestaat. Daarnaast kunt u zich op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief; dan zullen we die gegevens ook direct verwijderen.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoudt. Zij slaan al onze data op (ten behoeve van een back-up) en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast delen we enkele gegevens met onze maildienst: MailChimp voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties (b.v. in verband met subsidies), maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen zonder u vooraf om toestemming te vragen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings