Extra menuopties
Infoavonden energie besparen Paalakkers en Schildersbuurt Paterswolde

Klimaatakkoord, gasbesluit, energietransitie, begrippen die voor alle burgers van belang zijn en gevolgen zullen hebben voor de manier waarop we wonen. Veel burgers weten echter niet wat dit voor hun persoonlijke situatie betekent. Hoe kan ik mijn woning verduurzamen? Kan dat wel met mijn woning? Wat kost het eigenlijk? Energie Coöperatie Drentse Aa wil de bewoners helpen antwoorden te vinden op deze vragen.

Jaren zeventig woningen
Zoals in de meeste wijken uit de jaren zeventig valt in de wijk Paalakkers (tussen de Drostweg en Esweg) nog veel energiewinst te halen. Hetzelfde geldt voor de Schildersbuurt (tussen de Hooiweg en Vermeerweg). Om hier een flinke impuls aan te geven, organiseert Energie Coöperatie Drentse Aa twee informatieavonden. De bewoners van deze wijken worden hiervoor van harte uitgenodigd! Geïnteresseerden uit andere wijken zijn ook welkom.

Gezamenlijke energiebesparingsacties
Tijdens deze bijeenkomsten kunnen bewoners van de wijken in gesprek met experts zoals energiecoaches. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen! Met de informatieavonden wil EC Drentse Aa bewoners vervolgens enthousiast maken voor gezamenlijke energiebesparingsacties. Er is gekozen voor deze twee wijken, omdat de woningen daar van dezelfde bouwperiode zijn. Op deze manier kan het programma specifiek toegepast worden op de kenmerken van deze woningen.
“Wij hopen natuurlijk dat bewoners elkaar ook gaan vinden, zodat zij de krachten gaan bundelen om de energievraag te reduceren. Dat is niet alleen een stuk gezelliger, maar het scheelt natuurlijk ook flink in de portemonnee!”, aldus Arie Meerman, voorzitter van EC Drentse Aa. “Omdat de energieprijs de afgelopen maanden enorm is gestegen, merken we dat de interesse om te verduurzamen sterk is toegenomen. Dit is de aanleiding om deze informatieavonden te organiseren.”

Informatie
De informatieavonden worden georganiseerd op maandag 23 mei en donderdag 2 juni van 19.00 – 21.00 uur in ’t Loughoes. Het programma zal bestaan uit een kennismaking met de energiecoöperatie, een uitleg van de rol van de energiecoach en er komt een ervaringsdeskundige aan het woord die uitlegt wat er allemaal mogelijk is in een woning zoals die in de genoemde buurten voorkomt.

Aanmelden
De verwachting is dat de opkomst groot zal zijn en daarom is tijdig aanmelden noodzakelijk! Aanmelden kan via energiecoach@ecdrentseaa.nl onder vermelding van uw naam, uw wijk (of straatnaam) en het aantal personen waarmee u komt.
Kom gezellig een kopje koffie drinken met uw buren, waarbij u zich kunt laten inspireren door de duurzame alternatieven die aan bod komen!
Meer informatie over EC Drentse Aa vindt u op: www.ecdrentseaa.nl

Schildersbuurt Paterswolde
Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Afwijzen
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In deze privacyverklaring proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat we met uw persoonsgegevens doen. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunt u die mailen naar:  samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens deelt u met ons als u zich inschrijft voor een product of activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet.
 (Persoons)gegevens  die de ECDA verzamelt ten behoeve van: Email-adres Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam Adres, Postcode, Woonplaats Telefoon-nummer Geslacht (M/V) Geboorte-datum Rekening-nummer (IBAN) Klantnummer bij Energie VanOns Cookies
Aanvraag Nieuwsbrief/Buurtbrief Aanmelding activiteit X X
Aanvraag energiecoach X X X X
Aanvraag warmtescan X X X X
Lidmaatschap ECDA X X X X X X X
Klant Energie VanOns X X X X X
Website ECDA X

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens gebruiken wij  voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doel is het afronden van een aanvraag van u. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres slaan we  op om contact met u te kunnen opnemen en u op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit. Als u daarmee hebt ingestemd gebruiken we uw e-mail gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Zo houden we u op de hoogte van onze activiteiten, acties en nieuws. Wilt u zich later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief. Geslacht, geboortedatum en rekeningnummer gebruiken we  alleen voor het inschrijven van leden. Wij slaan geen gegevens op van mensen jonger dan 16 jaar. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 16 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 16, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen. Als u via de ECDA energie afneemt van Energie VanOns ontvangen wij periodiek uw klantgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om eventueel contact met u op te kunnen nemen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u onze website (voor het eerst) bezoekt vragen wij toestemming voor het gebruik van deze cookies. Als u geen toestemming geeft slaan we geen cookies op en kunt u de website wel gewoon bezoeken. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed draaien van onze website en voor het (anoniem) verzamelen van statistische gebruikersgegevens. Met deze gegevens kunnen wij onze website steeds verbeteren. De cookies die wij van u hebben verzameld kunt u vinden bij de “Cookies settings” (rechts onder in de hoek van de pagina_klein).

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat hebt u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kunt u e-mailen naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als het account bestaat. Daarnaast kunt u zich op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief; dan zullen we die gegevens ook direct verwijderen.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoudt. Zij slaan al onze data op (ten behoeve van een back-up) en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast delen we enkele gegevens met onze maildienst: MailChimp voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties (b.v. in verband met subsidies), maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen zonder u vooraf om toestemming te vragen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings