Extra menuoptiesInformatiemarkt buurtteam ‘De Fledders’ op 12 mei 2023

Op vrijdag 12 mei 2023 organiseert het buurtteam ‘De Fledders’ in Vries een informatiemarkt. Tijdens deze informatiemarkt presenteert het buurtteam de geformuleerde wijkvisie aan alle buurtgenoten en aan de gemeente Tynaarlo, de provincie Drenthe en alle betrokken externe partijen.

Twee onderzoeken
Het buurtteam heeft na twee onderzoeken die vorig jaar plaats hebben gevonden, een wijkvisie opgesteld: “Samen met bewoners op weg naar een Fossielvrije wijk in 2035 met aandacht voor de technische en financiële mogelijkheden en onmogelijkheden en met betrokkenheid van bewoners”.
Het eerste onderzoek is uitgevoerd door de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe met als doel om een goed beeld te krijgen van de wijk. Hoe staat het met het energiegebruik, de opwekmogelijkheden en de sociale opbouw van de wijk. En hoe staat het met de mogelijkheden in de woningen om energie te besparen.
Het tweede onderzoek is uitgevoerd door het buurtteam zelf, door middel van een wijkconsultatie. In gesprek met de wijk, met als doel om een beeld te krijgen wat de buurtgenoten willen voor de toekomst. 26% van de huishoudens heeft een schriftelijke enquêteformulier ingeleverd. Daarvan vindt 85% (dat is 22% van de wijkbewoners) het fossielvrij maken van de wijk belangrijk en 13% heeft aangegeven actief betrokken te willen zijn bij het Buurtteam en haar activiteiten.

Informatiemarkt

Het buurtteam pakt deze activiteit aan om alle buurtgenoten te informeren over hun werkzaamheden en over de vervolgstappen. Het buurtteam  organiseert daarvoor op vrijdag 12 mei een informatiemarkt.
Aanwezig op de informatiemarkt is o.a. Het Loket op Wielen van het Drents Energie Loket. Bij het Loket op Wielen krijgen aanwezigen vrijblijvend en gratis energieadvies op maat. Medewerkers van het Drents Energieloket helpen aanwezigen graag met alle vragen: van het wel of niet aanschaffen van een warmtepomp tot financiële regelingen.
Naast Het Loket op Wielen zal ook de gemeente informatie geven over de Transitie Visie Warmte, beleid omtrent energiearmoede en de klimaatadaptatie. Ook de Energie Coöperatie Drentse Aa, de energiecoaches en de warmtebeeld scanners zijn aanwezig. Tevens krijgen andere initiatieven uit de wijk gelegenheid zich te presenteren.
Voor de inwendige mens is catering aanwezig.

De informatiemarkt start om 15:00 uur en stopt om 19:00 uur.

Het document ‘Wijkvisie’ wordt om 16:00 uur aangeboden.

Hierbij nodigt het buurtteam ‘De Fledders’ alle belangstellenden van harte uit!

Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In dit privacystatement proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat er met persoonsgegevens gebeurt. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunnen deze gemaild worden naar samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens worden gedeeld als er wordt ingeschreven voor een product of activiteit en wanneer er een account wordt aanmaakt op de website.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doeleinde is het afronden van een aanvraag. Persoonsgegevens  worden opgeslagen om contact met u te kunnen opnemen. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet. Voor-, achternaam en adresgegevens: Deze worden gebruikt om contact- en kennismakingsaanvragen te beantwoorden. Telefoonnummer: Deze wordt gebruikt om contact- en kennismakingsaanvragen te beantwoorden. E-mailadres: Het e-mailadres wordt gebruikt om bevestigingen van aanvragen en afspraken te verzenden. Ook wordt het e-mailadres gebruikt om (na instemming) nieuwsbrieven te verzenden. Geboortedatum en rekeningnummer worden alleen gebruikt voor het inschrijven van leden. Voor regelmatige verzending van nieuwsbrieven of series e-mails waarvoor u zich heeft aangemeld  kunt u zich op ieder moment weer uitschrijven. Wij hebben niet de intentie om gegevens op te slaan en te verwerken van mensen jonger dan 18 jaar oud. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 18 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 18, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele, analytische, sociale media en advertentie cookies. Meer informatie over cookies is te vinden op de cookies-pagina.

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat heb je altijd recht om je persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kan er gemaild worden naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als dat het account bestaat. Daarnaast kun je je op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief, dan zullen die gegevens ook direct verwijderd worden.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoud. Zij slaan al onze data op en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast zullen er enkele gegevens gedeeld worden met onze maildienst MailChimp, voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties, maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kun je terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings