Extra menuoptiesInformatiemarkt buurtteam ‘De Fledders’ op 12 mei 2023

Op vrijdag 12 mei 2023 organiseert het buurtteam ‘De Fledders’ in Vries een informatiemarkt. Tijdens deze informatiemarkt presenteert het buurtteam de geformuleerde wijkvisie aan alle buurtgenoten en aan de gemeente Tynaarlo, de provincie Drenthe en alle betrokken externe partijen.

Twee onderzoeken
Het buurtteam heeft na twee onderzoeken die vorig jaar plaats hebben gevonden, een wijkvisie opgesteld: “Samen met bewoners op weg naar een Fossielvrije wijk in 2035 met aandacht voor de technische en financiële mogelijkheden en onmogelijkheden en met betrokkenheid van bewoners”.
Het eerste onderzoek is uitgevoerd door de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe met als doel om een goed beeld te krijgen van de wijk. Hoe staat het met het energiegebruik, de opwekmogelijkheden en de sociale opbouw van de wijk. En hoe staat het met de mogelijkheden in de woningen om energie te besparen.
Het tweede onderzoek is uitgevoerd door het buurtteam zelf, door middel van een wijkconsultatie. In gesprek met de wijk, met als doel om een beeld te krijgen wat de buurtgenoten willen voor de toekomst. 26% van de huishoudens heeft een schriftelijke enquêteformulier ingeleverd. Daarvan vindt 85% (dat is 22% van de wijkbewoners) het fossielvrij maken van de wijk belangrijk en 13% heeft aangegeven actief betrokken te willen zijn bij het Buurtteam en haar activiteiten.

Informatiemarkt

Het buurtteam pakt deze activiteit aan om alle buurtgenoten te informeren over hun werkzaamheden en over de vervolgstappen. Het buurtteam  organiseert daarvoor op vrijdag 12 mei een informatiemarkt.
Aanwezig op de informatiemarkt is o.a. Het Loket op Wielen van het Drents Energie Loket. Bij het Loket op Wielen krijgen aanwezigen vrijblijvend en gratis energieadvies op maat. Medewerkers van het Drents Energieloket helpen aanwezigen graag met alle vragen: van het wel of niet aanschaffen van een warmtepomp tot financiële regelingen.
Naast Het Loket op Wielen zal ook de gemeente informatie geven over de Transitie Visie Warmte, beleid omtrent energiearmoede en de klimaatadaptatie. Ook de Energie Coöperatie Drentse Aa, de energiecoaches en de warmtebeeld scanners zijn aanwezig. Tevens krijgen andere initiatieven uit de wijk gelegenheid zich te presenteren.
Voor de inwendige mens is catering aanwezig.

De informatiemarkt start om 15:00 uur en stopt om 19:00 uur.

Het document ‘Wijkvisie’ wordt om 16:00 uur aangeboden.

Hierbij nodigt het buurtteam ‘De Fledders’ alle belangstellenden van harte uit!

Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Afwijzen
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In deze privacyverklaring proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat we met uw persoonsgegevens doen. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunt u die mailen naar:  samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens deelt u met ons als u zich inschrijft voor een product of activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet.
 (Persoons)gegevens  die de ECDA verzamelt ten behoeve van: Email-adres Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam Adres, Postcode, Woonplaats Telefoon-nummer Geslacht (M/V) Geboorte-datum Rekening-nummer (IBAN) Klantnummer bij Energie VanOns Cookies
Aanvraag Nieuwsbrief/Buurtbrief Aanmelding activiteit X X
Aanvraag energiecoach X X X X
Aanvraag warmtescan X X X X
Lidmaatschap ECDA X X X X X X X
Klant Energie VanOns X X X X X
Website ECDA X

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens gebruiken wij  voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doel is het afronden van een aanvraag van u. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres slaan we  op om contact met u te kunnen opnemen en u op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit. Als u daarmee hebt ingestemd gebruiken we uw e-mail gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Zo houden we u op de hoogte van onze activiteiten, acties en nieuws. Wilt u zich later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief. Geslacht, geboortedatum en rekeningnummer gebruiken we  alleen voor het inschrijven van leden. Wij slaan geen gegevens op van mensen jonger dan 16 jaar. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 16 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 16, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen. Als u via de ECDA energie afneemt van Energie VanOns ontvangen wij periodiek uw klantgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om eventueel contact met u op te kunnen nemen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u onze website (voor het eerst) bezoekt vragen wij toestemming voor het gebruik van deze cookies. Als u geen toestemming geeft slaan we geen cookies op en kunt u de website wel gewoon bezoeken. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed draaien van onze website en voor het (anoniem) verzamelen van statistische gebruikersgegevens. Met deze gegevens kunnen wij onze website steeds verbeteren. De cookies die wij van u hebben verzameld kunt u vinden bij de “Cookies settings” (rechts onder in de hoek van de pagina_klein).

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat hebt u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kunt u e-mailen naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als het account bestaat. Daarnaast kunt u zich op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief; dan zullen we die gegevens ook direct verwijderen.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoudt. Zij slaan al onze data op (ten behoeve van een back-up) en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast delen we enkele gegevens met onze maildienst: MailChimp voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties (b.v. in verband met subsidies), maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen zonder u vooraf om toestemming te vragen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings