Extra menuoptiesNajaarsprogramma 2022 Buurtteam Energie Zuidlaren

Buurtteam Energie Zuidlaren zet zich sinds 2019 in om bewoners uit Zuidlaren te helpen bij het maken van hun keuzes om het fossiele energiegebruik te verlagen. Die hulp bestaat uit het organiseren van informatieve bijeenkomsten over thuis energie besparen, het aanbieden van energiecoaches en warmtescans en het houden van een Energiemarkt. Daarbij trekt Buurtteam Energie Zuidlaren samen op met de gemeente Tynaarlo, Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA), het Drents Energieloket en de Drentse KEI. 

Dit najaar organiseert Buurtteam Energie Zuidlaren de volgende activiteiten:

Op vrijdagmiddag 7 oktober a.s. was op uitnodiging van Buurtteam Energie Zuidlaren de mobiele informatiewagen van het Drents Energieloket in Zuidlaren. Energieadviseurs van het Drents Energieloket, twee energiecoaches en leden van Buurtteam Energie Zuidlaren stonden die middag paraat om vragen van de vele bezoekers/passanten over het verlagen van het energiegebruik te beantwoorden. Enkele tientallen bezoekers maakten afspraken met de beide energiecoaches voor een bezoek aan de keukentafel en/of het laten uitvoeren van een warmtescan van de woning. De vrijwilligers van Buurtteam Energie Zuidlaren verzorgen tijdens deze middag ook promotionele activiteiten voor de ECDA en de noordelijk energieleverancier Energie VanOns. Tenslotte moet nog worden vermeld, dat op uitnodiging van het buurtteam ook de gemeente Tynaarlo met 2 personen aanwezig was. Zij waren aanwezig om aandacht te vragen voor acties die bewoners kunnen nemen in het kader van klimaatadaptatie. In totaal zijn er naar schatting 160 Zuidlaarders geweest bij dit event.

Op dinsdagavond 11 oktober vond in het voormalig Harens Lyceum (Zernike) aan de Julianalaan in Zuidlaren een Energiemarkt plaats. Bedrijven uit de regio op het gebied van isoleren, glasvervanging en zonnepanelen presenteerden hier (ieder in een lokaal) hun aanbod. Omdat bedrijven het erg druk hebben, waren we erg blij, dat we überhaupt bedrijven hebben weten te strikken. Een bedrijf in warmtepompen bleek helaas niet te vinden. Ook waren hier energiecoaches uit Zuidlaren aanwezig: Jaap Kuipers en energiecoach in opleiding Piet Alberts. Tot slot vertelden twee dorpsgenoten iets over hun ervaringen met de (hybride) warmtepomp. De Energiemarkt was primair bedoeld voor bewoners van de wijk Noorder-Es en het centrum van Zuidlaren. Maar ook bewoners uit andere delen van Zuidlaren waren aanwezig. De Energiemarkt was een vervolg op de informatieavonden van 24 mei en 1 juni jl., die speciaal voor bewoners uit de wijk Noorder-Es en het centrum van Zuidlaren werden gehouden.

NB. Binnenkort verschijnt op de website van de ECDA een uitgebreid verslag van beide evenementen.

Voor inwoners uit Westlaren wordt momenteel ook een Energiemarkt voorbereid. Waarschijnlijk gaat deze plaatsvinden op donderdagavond 17 november. Volg de berichtgeving in De Oostermoer en op onze Facebookpagina.

Stijgende energielasten
Ugo Leever, voorzitter van Buurtteam Energie Zuidlaren, was niet echt verbaasd over het grote animo voor beide activiteiten. Door stijgende energieprijzen dreigen veel inwoners in ons land in de financiële problemen te komen. Dit geldt met name voor die bewoners die dit jaar een nieuw energiecontract moesten afsluiten of dat de komende (winter)maanden nog moeten doen, omdat hun huidige contract afloopt. Vooral bewoners in de wat minder geïsoleerde woningen, gaan dit in de portemonnee voelen. Ugo Leever: “Het kan dan ook niet anders, dan dat ook bewoners uit Zuidaren geconfronteerd (gaan) worden met een flinke stijging van de maandelijkse energielasten. Op de vragen over hoe je je energielasten omlaag kan brengen, hebben we op beide dagen bezoekers kunnen verblijden met passende antwoorden”.

Buurtteam Energie Zuidlaren weet op basis van data van de gemeente Tynaarlo, dat veel woningen in de wijk Noorder-Es en het centrum van Zuidlaren nog steeds een hoog verbruik van aardgas hebben: 1.500 en 2.500 kuub per jaar. En het elektriciteitsverbruik ligt bij het merendeel van de woningen tussen de 2.500 en 5.000 kWh per jaar.

Het mag duidelijk zijn, dat door veel bewoners nog stappen genomen moeten worden om uiteindelijk te komen tot een woning met een groen energielabel (B, A t/m A++). Zeker in tijden van sterk stijgende energieprijzen is het nemen van stappen om een lager gebruik van fossiele energiebronnen te realiseren aantrekkelijk, omdat maatregelen zich snel terugverdienen. Zeker wanneer daarbij ook nog gebruik gemaakt wordt van de subsidies (www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde) en leningen (www.warmtefonds.nl/drenthe) die beschikbaar zijn.

Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Afwijzen
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In deze privacyverklaring proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat we met uw persoonsgegevens doen. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunt u die mailen naar:  samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens deelt u met ons als u zich inschrijft voor een product of activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet.
 (Persoons)gegevens  die de ECDA verzamelt ten behoeve van: Email-adres Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam Adres, Postcode, Woonplaats Telefoon-nummer Geslacht (M/V) Geboorte-datum Rekening-nummer (IBAN) Klantnummer bij Energie VanOns Cookies
Aanvraag Nieuwsbrief/Buurtbrief Aanmelding activiteit X X
Aanvraag energiecoach X X X X
Aanvraag warmtescan X X X X
Lidmaatschap ECDA X X X X X X X
Klant Energie VanOns X X X X X
Website ECDA X

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens gebruiken wij  voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doel is het afronden van een aanvraag van u. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres slaan we  op om contact met u te kunnen opnemen en u op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit. Als u daarmee hebt ingestemd gebruiken we uw e-mail gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Zo houden we u op de hoogte van onze activiteiten, acties en nieuws. Wilt u zich later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief. Geslacht, geboortedatum en rekeningnummer gebruiken we  alleen voor het inschrijven van leden. Wij slaan geen gegevens op van mensen jonger dan 16 jaar. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 16 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 16, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen. Als u via de ECDA energie afneemt van Energie VanOns ontvangen wij periodiek uw klantgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om eventueel contact met u op te kunnen nemen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u onze website (voor het eerst) bezoekt vragen wij toestemming voor het gebruik van deze cookies. Als u geen toestemming geeft slaan we geen cookies op en kunt u de website wel gewoon bezoeken. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed draaien van onze website en voor het (anoniem) verzamelen van statistische gebruikersgegevens. Met deze gegevens kunnen wij onze website steeds verbeteren. De cookies die wij van u hebben verzameld kunt u vinden bij de “Cookies settings” (rechts onder in de hoek van de pagina_klein).

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat hebt u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kunt u e-mailen naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als het account bestaat. Daarnaast kunt u zich op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief; dan zullen we die gegevens ook direct verwijderen.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoudt. Zij slaan al onze data op (ten behoeve van een back-up) en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast delen we enkele gegevens met onze maildienst: MailChimp voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties (b.v. in verband met subsidies), maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen zonder u vooraf om toestemming te vragen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings