Extra menuoptiesNajaarsprogramma 2022 Buurtteam Energie Zuidlaren

Buurtteam Energie Zuidlaren zet zich sinds 2019 in om bewoners uit Zuidlaren te helpen bij het maken van hun keuzes om het fossiele energiegebruik te verlagen. Die hulp bestaat uit het organiseren van informatieve bijeenkomsten over thuis energie besparen, het aanbieden van energiecoaches en warmtescans en het houden van een Energiemarkt. Daarbij trekt Buurtteam Energie Zuidlaren samen op met de gemeente Tynaarlo, Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA), het Drents Energieloket en de Drentse KEI. 

Dit najaar organiseert Buurtteam Energie Zuidlaren de volgende activiteiten:

Op vrijdagmiddag 7 oktober a.s. was op uitnodiging van Buurtteam Energie Zuidlaren de mobiele informatiewagen van het Drents Energieloket in Zuidlaren. Energieadviseurs van het Drents Energieloket, twee energiecoaches en leden van Buurtteam Energie Zuidlaren stonden die middag paraat om vragen van de vele bezoekers/passanten over het verlagen van het energiegebruik te beantwoorden. Enkele tientallen bezoekers maakten afspraken met de beide energiecoaches voor een bezoek aan de keukentafel en/of het laten uitvoeren van een warmtescan van de woning. De vrijwilligers van Buurtteam Energie Zuidlaren verzorgen tijdens deze middag ook promotionele activiteiten voor de ECDA en de noordelijk energieleverancier Energie VanOns. Tenslotte moet nog worden vermeld, dat op uitnodiging van het buurtteam ook de gemeente Tynaarlo met 2 personen aanwezig was. Zij waren aanwezig om aandacht te vragen voor acties die bewoners kunnen nemen in het kader van klimaatadaptatie. In totaal zijn er naar schatting 160 Zuidlaarders geweest bij dit event.

Op dinsdagavond 11 oktober vond in het voormalig Harens Lyceum (Zernike) aan de Julianalaan in Zuidlaren een Energiemarkt plaats. Bedrijven uit de regio op het gebied van isoleren, glasvervanging en zonnepanelen presenteerden hier (ieder in een lokaal) hun aanbod. Omdat bedrijven het erg druk hebben, waren we erg blij, dat we überhaupt bedrijven hebben weten te strikken. Een bedrijf in warmtepompen bleek helaas niet te vinden. Ook waren hier energiecoaches uit Zuidlaren aanwezig: Jaap Kuipers en energiecoach in opleiding Piet Alberts. Tot slot vertelden twee dorpsgenoten iets over hun ervaringen met de (hybride) warmtepomp. De Energiemarkt was primair bedoeld voor bewoners van de wijk Noorder-Es en het centrum van Zuidlaren. Maar ook bewoners uit andere delen van Zuidlaren waren aanwezig. De Energiemarkt was een vervolg op de informatieavonden van 24 mei en 1 juni jl., die speciaal voor bewoners uit de wijk Noorder-Es en het centrum van Zuidlaren werden gehouden.

NB. Binnenkort verschijnt op de website van de ECDA een uitgebreid verslag van beide evenementen.

Voor inwoners uit Westlaren wordt momenteel ook een Energiemarkt voorbereid. Waarschijnlijk gaat deze plaatsvinden op donderdagavond 17 november. Volg de berichtgeving in De Oostermoer en op onze Facebookpagina.

Stijgende energielasten
Ugo Leever, voorzitter van Buurtteam Energie Zuidlaren, was niet echt verbaasd over het grote animo voor beide activiteiten. Door stijgende energieprijzen dreigen veel inwoners in ons land in de financiële problemen te komen. Dit geldt met name voor die bewoners die dit jaar een nieuw energiecontract moesten afsluiten of dat de komende (winter)maanden nog moeten doen, omdat hun huidige contract afloopt. Vooral bewoners in de wat minder geïsoleerde woningen, gaan dit in de portemonnee voelen. Ugo Leever: “Het kan dan ook niet anders, dan dat ook bewoners uit Zuidaren geconfronteerd (gaan) worden met een flinke stijging van de maandelijkse energielasten. Op de vragen over hoe je je energielasten omlaag kan brengen, hebben we op beide dagen bezoekers kunnen verblijden met passende antwoorden”.

Buurtteam Energie Zuidlaren weet op basis van data van de gemeente Tynaarlo, dat veel woningen in de wijk Noorder-Es en het centrum van Zuidlaren nog steeds een hoog verbruik van aardgas hebben: 1.500 en 2.500 kuub per jaar. En het elektriciteitsverbruik ligt bij het merendeel van de woningen tussen de 2.500 en 5.000 kWh per jaar.

Het mag duidelijk zijn, dat door veel bewoners nog stappen genomen moeten worden om uiteindelijk te komen tot een woning met een groen energielabel (B, A t/m A++). Zeker in tijden van sterk stijgende energieprijzen is het nemen van stappen om een lager gebruik van fossiele energiebronnen te realiseren aantrekkelijk, omdat maatregelen zich snel terugverdienen. Zeker wanneer daarbij ook nog gebruik gemaakt wordt van de subsidies (www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde) en leningen (www.warmtefonds.nl/drenthe) die beschikbaar zijn.

Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In dit privacystatement proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat er met persoonsgegevens gebeurt. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunnen deze gemaild worden naar samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens worden gedeeld als er wordt ingeschreven voor een product of activiteit en wanneer er een account wordt aanmaakt op de website.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doeleinde is het afronden van een aanvraag. Persoonsgegevens  worden opgeslagen om contact met u te kunnen opnemen. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet. Voor-, achternaam en adresgegevens: Deze worden gebruikt om contact- en kennismakingsaanvragen te beantwoorden. Telefoonnummer: Deze wordt gebruikt om contact- en kennismakingsaanvragen te beantwoorden. E-mailadres: Het e-mailadres wordt gebruikt om bevestigingen van aanvragen en afspraken te verzenden. Ook wordt het e-mailadres gebruikt om (na instemming) nieuwsbrieven te verzenden. Geboortedatum en rekeningnummer worden alleen gebruikt voor het inschrijven van leden. Voor regelmatige verzending van nieuwsbrieven of series e-mails waarvoor u zich heeft aangemeld  kunt u zich op ieder moment weer uitschrijven. Wij hebben niet de intentie om gegevens op te slaan en te verwerken van mensen jonger dan 18 jaar oud. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 18 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 18, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele, analytische, sociale media en advertentie cookies. Meer informatie over cookies is te vinden op de cookies-pagina.

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat heb je altijd recht om je persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kan er gemaild worden naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als dat het account bestaat. Daarnaast kun je je op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief, dan zullen die gegevens ook direct verwijderd worden.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoud. Zij slaan al onze data op en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast zullen er enkele gegevens gedeeld worden met onze maildienst MailChimp, voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties, maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kun je terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings