Extra menuopties

Resultaten enquête Buurtteam De Fledders

Goed op weg met energiebesparing en -opwekking

De Fledders is goed op weg met energiebesparing en -opwekking, maar er moet nog heel veel gebeuren. Dit is één van de conclusies van de enquête, die Buurtteam De Fledders samen met Natuur en Milieu Drenthe heeft gehouden. Het buurtteam staat nu voor de vraag hoe het de buurt kan helpen de volgende stappen te maken.

De enquête vond plaats onder de inwoners, die de digitale buurtbrief krijgen. 79 van de 164 aangeschreven mensen vulden de enquête in. Doel was een antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  1. Hoe ver is de buurt met energiebesparende en -opwekkende maatregelen?
  2. In welke mate hebben de acties van het buurtteam bijgedragen aan het bewustzijn of invloed gehad op het uitvoeren van maatregelen door de buurtgenoten?
  3. Over welke maatregelen willen bewoners graag in de toekomst een energiecafé of energiemarkt?

Onderstaande figuur is een antwoord op de eerste vraag. We zien dat vóór 2023 (rode kleur) al flink wat huizen maatregelen hadden genomen. In 2023 (blauwe kleur) is er vooral veel nieuw glas (HR++ of triple) geplaatst en is het aantal huizen met zonnepanelen fors toegenomen. Op dit moment zijn, door de oogharen gekeken, gemiddeld ongeveer de helft van de maatregelen uitgevoerd. Er zijn nog heel weinig mensen met een warmtepomp. In geel is aangegeven wat de plannen van de deelnemers zijn voor 2024 en 2025. Als die plannen doorgaan zien we een fors begin van de groei van het aantal warmtepompen.

Op de vraag in welke mate het buurtteam heeft bijgedragen aan het bewustzijn en aan het uitvoeren van de maatregelen kwam het volgende antwoord van het figuur hieronder (0 is niet en 10 is heel veel). De groep, die een 0 gaf, bestond uit mensen, die het zelf allemaal uitzoeken of mensen, die niet direct invloed hebben op wat er met hun woning gebeurt. Bijvoorbeeld omdat ze geen geld hebben of omdat ze in een huurhuis van de woningbouwvereniging wonen.

De rest van de groep was enigszins (score 3) tot zeer veel geholpen. Op de vraag wat hun het meest had geholpen, kwamen vele antwoorden. Mensen stelden de acties van het buurtteam zeer op prijs en noemden onder andere de informatieverstrekking, de selectie van bedrijven door het buurtteam en het samen praten over wat mogelijk is.
51 deelnemers hadden een wens voor een energiemarkt of energiecafé in de komende tijd. Zie de figuur hieronder.

30 januari vindt er al een avond over warmtepompen plaats. Nieuw glas en zonnepanelen scoren laag. Dat ligt voor de hand omdat de meeste mensen deze maatregel al hebben uitgevoerd en er ook al veel informatie over is gegeven. Dat er voor dakisolatie zo weinig animo is ligt minder voor de hand. Veel gehoord is de opmerking dat dakisolatie niet veel helpt als je de 1ste verdieping niet verwarmt. Dat is echter maar zeer de vraag.

Het buurtteam gaat zich beraden over energiemarkten en -cafés in de toekomst. Hulp kan misschien ook op een andere manier dan via markten en cafés. Ook daar beraadt het buurtteam zich binnenkort over.

De enquête was ingevuld door 79 mensen, die zich op hebben gegeven om de digitale buurtbrief te krijgen. Of de resultaten van deze 79 mensen een goed beeld vormen voor de hele wijk weten we uiteraard niet.

Het NMF heeft 5 prijzen uitgeloofd voor een gratis energieadvies. De trekking van deze prijzen vindt 30 januari plaats, tijdens de avond over warmtepompen (zie hier voor meer informatie over deze avond).

Op dit moment wordt gewerkt aan het uitgebreide rapport van de enquête. Als je deze versie wilt ontvangen kun je een mailtje sturen naar Buurtteam.deFledders@gmail.com.

Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Afwijzen
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In deze privacyverklaring proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat we met uw persoonsgegevens doen. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunt u die mailen naar:  samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens deelt u met ons als u zich inschrijft voor een product of activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet.
 (Persoons)gegevens  die de ECDA verzamelt ten behoeve van: Email-adres Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam Adres, Postcode, Woonplaats Telefoon-nummer Geslacht (M/V) Geboorte-datum Rekening-nummer (IBAN) Klantnummer bij Energie VanOns Cookies
Aanvraag Nieuwsbrief/Buurtbrief Aanmelding activiteit X X
Aanvraag energiecoach X X X X
Aanvraag warmtescan X X X X
Lidmaatschap ECDA X X X X X X X
Klant Energie VanOns X X X X X
Website ECDA X

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens gebruiken wij  voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doel is het afronden van een aanvraag van u. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres slaan we  op om contact met u te kunnen opnemen en u op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit. Als u daarmee hebt ingestemd gebruiken we uw e-mail gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Zo houden we u op de hoogte van onze activiteiten, acties en nieuws. Wilt u zich later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief. Geslacht, geboortedatum en rekeningnummer gebruiken we  alleen voor het inschrijven van leden. Wij slaan geen gegevens op van mensen jonger dan 16 jaar. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 16 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 16, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen. Als u via de ECDA energie afneemt van Energie VanOns ontvangen wij periodiek uw klantgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om eventueel contact met u op te kunnen nemen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u onze website (voor het eerst) bezoekt vragen wij toestemming voor het gebruik van deze cookies. Als u geen toestemming geeft slaan we geen cookies op en kunt u de website wel gewoon bezoeken. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed draaien van onze website en voor het (anoniem) verzamelen van statistische gebruikersgegevens. Met deze gegevens kunnen wij onze website steeds verbeteren. De cookies die wij van u hebben verzameld kunt u vinden bij de “Cookies settings” (rechts onder in de hoek van de pagina_klein).

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat hebt u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kunt u e-mailen naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als het account bestaat. Daarnaast kunt u zich op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief; dan zullen we die gegevens ook direct verwijderen.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoudt. Zij slaan al onze data op (ten behoeve van een back-up) en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast delen we enkele gegevens met onze maildienst: MailChimp voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties (b.v. in verband met subsidies), maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen zonder u vooraf om toestemming te vragen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings