Extra menuopties

Tweede energiecafé Eelde-Paterswolde; Thema Isolatie

Ook het 2e Energiecafé vindt plaats in het Café Theater van Grétia Boelens. Net als vorige keer is het een herfstige avond met wind en regen. Desondanks staan de eerste bezoekers al vroeg voor onze neus. Om 20 uur was het café tot de laatste stoel bezet.

Arie Meerman heet namens Energiek Eelde-Paterswolde iedereen hartelijk welkom en geeft de eerste spreker, Tom van Til, het woord.

Bio-energie uit zonne-energie

Voormalig dierenarts Van Til was dertien jaar geleden een van de eersten in ons dorp die zijn dak vol legde met zonnepanelen. Toen hij daar indertijd een presentatie over gaf in Café Boelens, was er nauwelijks belangstelling voor. Vandaag zit de zaal echter vol!

Als zoon van een boer was Tom bepaald geen stilzitter en begon hij naast zijn praktijk een tweede uitdaging door boer te worden in Duitsland. Hij kreeg daar de kans een grote schuur over te nemen. Er was alleen één probleem: het gebouw was slecht geïsoleerd en vroeg jaarlijks maar liefst 32.000 liter (rode) diesel aan verwarming. Tom, voor geen kleintje vervaard, begon te experimenteren met biobrandstoffen zoals maïs en geperst natuurhooi. Het hooi liet hij persen tot pellets en briketten voor in de kachel. 2,5 kilo maaisel leverde evenveel energie op als 1 liter diesel! En leidde tot veel minder CO2-uitstoot. Toms uitvinding was de aanzet tot de oprichting van het bedrijf Bio Changing Energy waarbij de biobrandstoffen zo veel mogelijk via zonne-energie worden geproduceerd.

Tom’s enthousiaste verhaal wordt beantwoord met een luid applaus.
Daarna geeft Arie het woord aan Alco Liest, programmamanager Duurzaamheid & Innovatie bij Van Wijnen.

Goede isolatie cruciaal voor energietransitie

Alco begint zijn betoog over isolatie met een persoonlijk verhaal. Hoewel hij geboren is in Eelde, is hij een aantal jaren geleden in Peize gaan wonen, in een jaren-70 huis. Een tijd waarin huizen niet of nauwelijks geïsoleerd werden. Voor Alco was dit een uitdaging. Hij neemt ons vol enthousiasme mee in de aanpak van hun huis. In fasen wordt de woning gestript en van binnenuit geïsoleerd.

Daarna schetst hij het grotere plaatje: de aarde warmt snel op door de uitstoot van fossiele brandstoffen, en wij zijn wettelijk verplicht om onze CO2-uitstoot omlaag te brengen. In 2030 moeten we 55% reductie hebben bereikt, in 2050 100% reductie (ten opzichte van 1990). Als manager Duurzaamheid heeft hij een goede kijk op de fase waarin we nu zitten als het gaat om de transitie van fossiel naar duurzaam: “We zouden 5x meer woningen moeten isoleren om in 2050 af te zijn van fossiele brandstoffen […]. “We moeten keihard op de rem trappen om de opwarming van de aarde op max. 1,5 graad te houden.” Daarom is hij vol passie over wat hij kan bijdragen via zijn werk.

Dan de kernboodschap: isoleren is cruciaal voor de energietransitie. Het helpt niet om gas simpelweg in te ruilen voor een vorm van elektrische verwarming. Een warmtepomp is ook geen tovermiddel. Het gaat immers om het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dat kan pas als je huis goed geïsoleerd is (elektriciteit is namelijk een minder efficiënte manier van verwarmen dan gas). Pas dan zul je daadwerkelijk energie besparen en je maandlasten omlaag brengen. Alco’s 3-stappenplan:

Prioriteit 1: Beperk de energievraag met 50% door te isoleren en energievretende apparaten te vervangen.
Prioriteit 2: Gebruik duurzame energie; maak gebruik van zon en/of wind.
Prioriteit 3: Gebruik fossiele grondstoffen zo efficiënt mogelijk. Bijv. met een hybride warmtepomp.

Alco sluit af met een paar belangrijke aandachtspunten voor de bezoekers:

  • Kies het liefst bouwmateriaal met een natuurlijke oorsprong.
    • Kies natuurlijke onderhoudsmomenten en voer deze eerder uit (evt. samen met je buren).
    • Kies een oplossing niet op de goedkoopste investering (vergelijk prijzen in combinatie met energielasten).
    • Duurzame maatregelen leveren inmiddels meerwaarde op (€ ) bij de verkoop van je woning.
    • Wet natuurbescherming: verplicht onderzoek bij spouw en dak nodig.

Alco wenst het publiek veel succes met klussen, waarna Arie hem hartelijk bedankt met een lekkernij van bakkerij Dunnewind.

Daarna is er nog gelegenheid om de leveranciers achterin het café te bezoeken. Zo heeft Meulman, onze plaatselijke doe-het-zelfzaak, een rijk assortiment isolatiematerialen op en rond de biljarttafel uitgestald. Ook BEVO Isolatie uit Vries is aanwezig als “uitvoeringspartner voor een duurzame toekomst”.

We kijken weer terug op een goede avond met betrokken en deskundige sprekers. Het publiek was tevreden over de invulling van de avond, zo bleek uit de ingevulde evaluatieformulieren.

Hier kun je de hele presentatie van Alco nalezen.

Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Afwijzen
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In deze privacyverklaring proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat we met uw persoonsgegevens doen. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunt u die mailen naar:  samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens deelt u met ons als u zich inschrijft voor een product of activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet.
 (Persoons)gegevens  die de ECDA verzamelt ten behoeve van: Email-adres Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam Adres, Postcode, Woonplaats Telefoon-nummer Geslacht (M/V) Geboorte-datum Rekening-nummer (IBAN) Klantnummer bij Energie VanOns Cookies
Aanvraag Nieuwsbrief/Buurtbrief Aanmelding activiteit X X
Aanvraag energiecoach X X X X
Aanvraag warmtescan X X X X
Lidmaatschap ECDA X X X X X X X
Klant Energie VanOns X X X X X
Website ECDA X

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens gebruiken wij  voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doel is het afronden van een aanvraag van u. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres slaan we  op om contact met u te kunnen opnemen en u op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit. Als u daarmee hebt ingestemd gebruiken we uw e-mail gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Zo houden we u op de hoogte van onze activiteiten, acties en nieuws. Wilt u zich later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief. Geslacht, geboortedatum en rekeningnummer gebruiken we  alleen voor het inschrijven van leden. Wij slaan geen gegevens op van mensen jonger dan 16 jaar. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 16 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 16, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen. Als u via de ECDA energie afneemt van Energie VanOns ontvangen wij periodiek uw klantgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om eventueel contact met u op te kunnen nemen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u onze website (voor het eerst) bezoekt vragen wij toestemming voor het gebruik van deze cookies. Als u geen toestemming geeft slaan we geen cookies op en kunt u de website wel gewoon bezoeken. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed draaien van onze website en voor het (anoniem) verzamelen van statistische gebruikersgegevens. Met deze gegevens kunnen wij onze website steeds verbeteren. De cookies die wij van u hebben verzameld kunt u vinden bij de “Cookies settings” (rechts onder in de hoek van de pagina_klein).

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat hebt u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kunt u e-mailen naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als het account bestaat. Daarnaast kunt u zich op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief; dan zullen we die gegevens ook direct verwijderen.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoudt. Zij slaan al onze data op (ten behoeve van een back-up) en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast delen we enkele gegevens met onze maildienst: MailChimp voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties (b.v. in verband met subsidies), maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen zonder u vooraf om toestemming te vragen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings