Extra menuopties

Terugblik op Energiecafé Warmtepompen

Warmtepompen. Terugblik energiecafé 1 juni 2023. Vervolg in november.

Op 1 juni vond het laatste energiecafé vóór de zomervakantie plaats. Het onderwerp “warmtepompen” trok meer dan 40 belangstellenden (exclusief de buurtteamleden). Het programma was tweeledig. Enerzijds kregen de aanwezigen informatie over warmtepompen. Anderzijds wilde het buurtteam graag van de aanwezigen horen wat hun ideeën, behoeften en tips zijn voor een vervolg. Met deze informatie gaat een projectteam een projectplan maken.

Het was volgens de aanwezigen een waardevolle avond met een verlate start. Dat kwam door een oorverdovend inbraakalarm, dat gelukkig net uit was voordat de mensen kwamen.

De informatie kwam vooral van Jelte Sikkema van het Drents Energieloket. Hij gaf een heldere presentatie en dat leverde ons veel weetjes en inzichten op. Hieronder volgen een paar.

  • Een warmtepomp kan een grote bijdrage leveren aan het verminderen van je gasverbruik. Elk huis is weer anders en dat zorgt ervoor dat de effectiviteit van een warmtepomp veel kan verschillen.
  • De effectiviteit van een warmtepomp is groter als je huis goed is geïsoleerd. In die situatie kan je met minder hoge watertemperaturen in je radiatoren toe en dan werkt de warmtepomp beter.
  • Of je huis geschikt is voor een warmtepomp kun je uitknobbelen met een warmtetest.
  • Er bestaan tegenwoordig lage-temperatuur-convectoren, die veel efficiënter zijn dan de gangbare radiatoren, waardoor met lagere temperaturen het huis verwarmd kan worden. Dat is een goed alternatief voor vloerverwarming.
  • Er bestaan meerdere typen warmtepompen: de bodemwarmtepomp, de volledig elektrische warmtepomp (All-Electric) en de hybride-warmtepomp. Bij de hybride-warmtepomp heb je nog een cv-ketel nodig.
  • Ook met een goede airco kun je overigens al energie besparen. Ook kun je kiezen voor een All-Electric ready-systeem. Die warmtepomp kun je beschouwen als een tussenstap. Bijvoorbeeld als je huis nog niet helemaal geschikt is voor volledig elektrisch en je eerst nog extra moet isoleren. Dan staat er eerst nog een cv, die weg kan als de isolatie is uitgevoerd.

Verder ging Jelte onder andere in op kosten, subsidie en saldering.

Na de presentatie werd in groepen gesproken over ideeën, behoeften en tips van de bewoners voor een projectplan. Dat leverde veel bruikbare informatie op. Op basis hiervan werkt het buurtteam samen met NMF en het Drents Energieloket aan een vervolg. In november is hier weer een bijeenkomst over. Heb je belangstelling voor de warmtepompenactie en heb je dat nog niet gemeld, mail dat dan, geheel vrijblijvend, naar grluring@gmail.com.

Jelte Sikkema van Drents Energieloket geeft een presentatie
Discussie in groepen bij energiecafé over warmtepompen
Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In dit privacystatement proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat er met persoonsgegevens gebeurt. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunnen deze gemaild worden naar samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens worden gedeeld als er wordt ingeschreven voor een product of activiteit en wanneer er een account wordt aanmaakt op de website.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doeleinde is het afronden van een aanvraag. Persoonsgegevens  worden opgeslagen om contact met u te kunnen opnemen. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet. Voor-, achternaam en adresgegevens: Deze worden gebruikt om contact- en kennismakingsaanvragen te beantwoorden. Telefoonnummer: Deze wordt gebruikt om contact- en kennismakingsaanvragen te beantwoorden. E-mailadres: Het e-mailadres wordt gebruikt om bevestigingen van aanvragen en afspraken te verzenden. Ook wordt het e-mailadres gebruikt om (na instemming) nieuwsbrieven te verzenden. Geboortedatum en rekeningnummer worden alleen gebruikt voor het inschrijven van leden. Voor regelmatige verzending van nieuwsbrieven of series e-mails waarvoor u zich heeft aangemeld  kunt u zich op ieder moment weer uitschrijven. Wij hebben niet de intentie om gegevens op te slaan en te verwerken van mensen jonger dan 18 jaar oud. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 18 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 18, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele, analytische, sociale media en advertentie cookies. Meer informatie over cookies is te vinden op de cookies-pagina.

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat heb je altijd recht om je persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kan er gemaild worden naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als dat het account bestaat. Daarnaast kun je je op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief, dan zullen die gegevens ook direct verwijderd worden.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoud. Zij slaan al onze data op en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast zullen er enkele gegevens gedeeld worden met onze maildienst MailChimp, voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties, maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kun je terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings