Extra menuopties

Terugblik op Energiecafé Warmtepompen

Warmtepompen. Terugblik energiecafé 1 juni 2023. Vervolg in november.

Op 1 juni vond het laatste energiecafé vóór de zomervakantie plaats. Het onderwerp “warmtepompen” trok meer dan 40 belangstellenden (exclusief de buurtteamleden). Het programma was tweeledig. Enerzijds kregen de aanwezigen informatie over warmtepompen. Anderzijds wilde het buurtteam graag van de aanwezigen horen wat hun ideeën, behoeften en tips zijn voor een vervolg. Met deze informatie gaat een projectteam een projectplan maken.

Het was volgens de aanwezigen een waardevolle avond met een verlate start. Dat kwam door een oorverdovend inbraakalarm, dat gelukkig net uit was voordat de mensen kwamen.

De informatie kwam vooral van Jelte Sikkema van het Drents Energieloket. Hij gaf een heldere presentatie en dat leverde ons veel weetjes en inzichten op. Hieronder volgen een paar.

  • Een warmtepomp kan een grote bijdrage leveren aan het verminderen van je gasverbruik. Elk huis is weer anders en dat zorgt ervoor dat de effectiviteit van een warmtepomp veel kan verschillen.
  • De effectiviteit van een warmtepomp is groter als je huis goed is geïsoleerd. In die situatie kan je met minder hoge watertemperaturen in je radiatoren toe en dan werkt de warmtepomp beter.
  • Of je huis geschikt is voor een warmtepomp kun je uitknobbelen met een warmtetest.
  • Er bestaan tegenwoordig lage-temperatuur-convectoren, die veel efficiënter zijn dan de gangbare radiatoren, waardoor met lagere temperaturen het huis verwarmd kan worden. Dat is een goed alternatief voor vloerverwarming.
  • Er bestaan meerdere typen warmtepompen: de bodemwarmtepomp, de volledig elektrische warmtepomp (All-Electric) en de hybride-warmtepomp. Bij de hybride-warmtepomp heb je nog een cv-ketel nodig.
  • Ook met een goede airco kun je overigens al energie besparen. Ook kun je kiezen voor een All-Electric ready-systeem. Die warmtepomp kun je beschouwen als een tussenstap. Bijvoorbeeld als je huis nog niet helemaal geschikt is voor volledig elektrisch en je eerst nog extra moet isoleren. Dan staat er eerst nog een cv, die weg kan als de isolatie is uitgevoerd.

Verder ging Jelte onder andere in op kosten, subsidie en saldering.

Na de presentatie werd in groepen gesproken over ideeën, behoeften en tips van de bewoners voor een projectplan. Dat leverde veel bruikbare informatie op. Op basis hiervan werkt het buurtteam samen met NMF en het Drents Energieloket aan een vervolg. In november is hier weer een bijeenkomst over. Heb je belangstelling voor de warmtepompenactie en heb je dat nog niet gemeld, mail dat dan, geheel vrijblijvend, naar grluring@gmail.com.

Jelte Sikkema van Drents Energieloket geeft een presentatie
Discussie in groepen bij energiecafé over warmtepompen
Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Afwijzen
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In deze privacyverklaring proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat we met uw persoonsgegevens doen. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunt u die mailen naar:  samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens deelt u met ons als u zich inschrijft voor een product of activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet.
 (Persoons)gegevens  die de ECDA verzamelt ten behoeve van: Email-adres Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam Adres, Postcode, Woonplaats Telefoon-nummer Geslacht (M/V) Geboorte-datum Rekening-nummer (IBAN) Klantnummer bij Energie VanOns Cookies
Aanvraag Nieuwsbrief/Buurtbrief Aanmelding activiteit X X
Aanvraag energiecoach X X X X
Aanvraag warmtescan X X X X
Lidmaatschap ECDA X X X X X X X
Klant Energie VanOns X X X X X
Website ECDA X

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens gebruiken wij  voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doel is het afronden van een aanvraag van u. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres slaan we  op om contact met u te kunnen opnemen en u op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit. Als u daarmee hebt ingestemd gebruiken we uw e-mail gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Zo houden we u op de hoogte van onze activiteiten, acties en nieuws. Wilt u zich later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief. Geslacht, geboortedatum en rekeningnummer gebruiken we  alleen voor het inschrijven van leden. Wij slaan geen gegevens op van mensen jonger dan 16 jaar. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 16 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 16, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen. Als u via de ECDA energie afneemt van Energie VanOns ontvangen wij periodiek uw klantgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om eventueel contact met u op te kunnen nemen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u onze website (voor het eerst) bezoekt vragen wij toestemming voor het gebruik van deze cookies. Als u geen toestemming geeft slaan we geen cookies op en kunt u de website wel gewoon bezoeken. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed draaien van onze website en voor het (anoniem) verzamelen van statistische gebruikersgegevens. Met deze gegevens kunnen wij onze website steeds verbeteren. De cookies die wij van u hebben verzameld kunt u vinden bij de “Cookies settings” (rechts onder in de hoek van de pagina_klein).

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat hebt u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kunt u e-mailen naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als het account bestaat. Daarnaast kunt u zich op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief; dan zullen we die gegevens ook direct verwijderen.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoudt. Zij slaan al onze data op (ten behoeve van een back-up) en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast delen we enkele gegevens met onze maildienst: MailChimp voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties (b.v. in verband met subsidies), maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen zonder u vooraf om toestemming te vragen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings