Extra menuopties


Tien jaar om op terug te kijken; en een veelvoud vooruit.

Bericht van de voorzitter,
Pepijn Vemer met vooraankondiging jubileum.

In de afgelopen jaren is er echt wat veranderd in de manier waarop er over energiebesparing wordt gedacht Waren er in het begin vooral techneuten bezig met “het huis van de toekomst”, dromers met “een schonere wereld”, en hobbyisten met “van het net af”, inmiddels is de energietransitie een verhaal van ons allemaal. Huizenbezitters zien dat isoleren en zonnepanelen niet alleen kostenposten zijn, maar vooral een investering in goedkoper en beter wonen. Ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties snappen dat het niet alleen een noodzaak is om “iets” te doen, maar voelen ook dat hun klanten, inwoners en partners daar om vragen. Zelfs grote bedrijven zijn langzamerhand de “green washing” fase achter zich aan het laten. Her en der zie je gelukkig de broodnodige investeringen in het verduurzamen van productieprocessen.

ECDA
En zo heeft ook de Energie Coöperatie Drentse Aa zich kunnen ontwikkelen tot een netwerk van vrijwilligers die met elkaar de handen ineen slaan om te werken voor de toekomst. Buurtteams helpen zichzelf en hun buren om stappen te zetten. Energiecoaches en warmtescanners zoeken de plekken waar we allemaal zo snel mogelijk vooruitgang kunnen boeken. Er wordt energie van onszelf opgewekt en lokaal gebruikt. En met z’n allen helpen we hen die dat zelf minder goed kunnen doen, ook te doen wat nodig is.

Jubileum
En dat doen we dit jaar, in oktober 2024, al tien jaar lang. Een volledig decennium om met trots op terug te kijken. Met een stevige basis om nog vele decennia verder te bouwen. Tijdens de Nationale Klimaatweek 2024 zullen we bij dit jubileum uitgebreid stil gaan staan. Natuurlijk tijdens de Duurzame Huizenroute, maar we willen nog meer leuke activiteiten organiseren. Samen met de gemeente, en vooral samen met jullie. We houden jullie op de hoogte.

Nu kunnen we voorstellen dat jullie als vrijwilligers, als buurtteam, of als organisatie ook wel wat extra aandacht willen hebben voor jullie mooie werk. Laat ons weten wat je wilt doen, dan sluiten we graag bij jullie aan.

We blijven ondertussen natuurlijk organiseren en ondersteunen zoals we altijd hebben gedaan. Alle bijeenkomsten voor belangstellenden, Energiecafés, straatgerichte acties, georganiseerd door onze enthousiaste buurtteams. Onze hulp en bijdrage aan de wijkgerichte aanpak energie-armoede. Het opleiden en inzetten van energiecoaches en warmtescanners.

Met jullie hulp, zitten al onze inwoners er ook de komende tien jaar warmpjes bij.

Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Afwijzen
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In deze privacyverklaring proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat we met uw persoonsgegevens doen. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunt u die mailen naar:  samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens deelt u met ons als u zich inschrijft voor een product of activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet.
 (Persoons)gegevens  die de ECDA verzamelt ten behoeve van: Email-adres Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam Adres, Postcode, Woonplaats Telefoon-nummer Geslacht (M/V) Geboorte-datum Rekening-nummer (IBAN) Klantnummer bij Energie VanOns Cookies
Aanvraag Nieuwsbrief/Buurtbrief Aanmelding activiteit X X
Aanvraag energiecoach X X X X
Aanvraag warmtescan X X X X
Lidmaatschap ECDA X X X X X X X
Klant Energie VanOns X X X X X
Website ECDA X

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens gebruiken wij  voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doel is het afronden van een aanvraag van u. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres slaan we  op om contact met u te kunnen opnemen en u op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit. Als u daarmee hebt ingestemd gebruiken we uw e-mail gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Zo houden we u op de hoogte van onze activiteiten, acties en nieuws. Wilt u zich later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief. Geslacht, geboortedatum en rekeningnummer gebruiken we  alleen voor het inschrijven van leden. Wij slaan geen gegevens op van mensen jonger dan 16 jaar. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 16 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 16, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen. Als u via de ECDA energie afneemt van Energie VanOns ontvangen wij periodiek uw klantgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om eventueel contact met u op te kunnen nemen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u onze website (voor het eerst) bezoekt vragen wij toestemming voor het gebruik van deze cookies. Als u geen toestemming geeft slaan we geen cookies op en kunt u de website wel gewoon bezoeken. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed draaien van onze website en voor het (anoniem) verzamelen van statistische gebruikersgegevens. Met deze gegevens kunnen wij onze website steeds verbeteren. De cookies die wij van u hebben verzameld kunt u vinden bij de “Cookies settings” (rechts onder in de hoek van de pagina_klein).

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat hebt u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kunt u e-mailen naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als het account bestaat. Daarnaast kunt u zich op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief; dan zullen we die gegevens ook direct verwijderen.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoudt. Zij slaan al onze data op (ten behoeve van een back-up) en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast delen we enkele gegevens met onze maildienst: MailChimp voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties (b.v. in verband met subsidies), maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen zonder u vooraf om toestemming te vragen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings