Extra menuopties

Groots energiefestijn in Vries

12 mei OBS de Vijverstee van 15:00 – 19:00

Vrijdag 12 mei vindt er een groots opgezet energiefestijn plaats bij de Vijverstee in Vries. Na de eerder gehouden energiemarkt en energiecafé’s is een groeiende belangstelling merkbaar onder de bewoners van de Fledders; niet in de laatste plaats door de stijgende kosten van gas en elektriciteit.

Het energiefestijn zal om 15.00 uur worden geopend waarna de bezoekers zich kunnen laten inspireren op de informatiemarkt. Hier staan diverse stands waar informatie wordt gegeven. Er zijn voorbeelden van allerlei manieren waarop men energie kan besparen, zoals het isoleren van de woning, het installeren van zonnepanelen, maar ook het gebruik van een warmtepomp of zonnecollectoren. Speciaal genoemd is de komst van ‘Het Loket op Wielen’ van het Drents Energie Loket. Dit is een mobiel informatiepunt waar veel expertise beschikbaar is over energiebesparende maatregelen. Het Loket op Wielen geeft ook adviezen op het gebied van het aanvragen van subsidies voor deze maatregelen. Er zijn ook stands van onder meer NMF-Drenthe met de start van een actie voor warmtepompen, het IVN en de gemeente met informatie over energietransitie en over klimaatadaptatie.

Om 16.00 uur zal het wijkenergierapport ‘Op weg naar het Wijkenergieplan’ (WEP) officieel aan de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe worden aangeboden. Dit rapport is de aanzet tot het plan waarmee de inwoners van de wijk De Fledders onafhankelijk willen worden van het gebruik van fossiele brandstoffen. Namens de gemeente is Lusanne van Benthem aanwezig, beleidsadviseur van gemeente Tynaarlo. Namens de provincie is dat de gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Beiden zijn nauw betrokken en hebben veel interesse getoond bij het opstellen van de notitie en de onderzoeken, die in de notitie zijn beschreven. Gemeente en provincie subsidiëren ook dit project.

De notitie “Op weg naar het Wijkenergieplan” beschrijft drie onderzoeken, die zijn uitgevoerd:

  • Wijk in beeld. Over energieverbruik van onze wijk, over de opbouw van de wijk en over mogelijkheden energie op te wekken.
  • Technische mogelijkheden en oplossingen voor betere isolatie waardoor andere manieren van verwarmen mogelijk worden.
  • De Wijkconsultatie. Gesprekken en enquête om de woonwensen en problemen met energie en verduurzaming te achterhalen.

Daarnaast beschrijft de notitie hoe verder te gaan op weg naar een fossielvrije wijk.

De notitie is een aanzet om te komen tot een Wijkenergieplan. De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen van het Wijkenergieplan (WEP) en het uitvoeringsplan. Het buurtteam trekt er samen met gemeente en andere partners hard aan om dat samen met de buurt te doen.
Na 12 mei komt de notitie “Op weg naar het Wijk-Energieplan” op de site te staan.

We zijn erg blij dat het Loket op Wielen op het energiefestijn van 12 mei aanwezig kan zijn. Het is het mobiele informatiepunt van het Drents Energieloket. Hier is veel deskundigheid beschikbaar over energiebesparende maatregelen. Ook geeft het Loket op Wielen adviezen op het gebied van het aanvragen van subsidies. Het Drents Energieloket is van de provincie en alle Drentse gemeenten samen. De site www.drentsenergieloket.nl geeft veel informatie over hetzelfde onderwerp.

Ondertussen:

  • Aanbieding cadeau van buurtteam De Fledders aan de school.
    Het buurtteam maakt voor vergaderingen en activiteiten veel en dankbaar gebruik van de ruimtes en faciliteiten van OBS De Vijverstee. Als dank biedt het buurtteam een cadeau aan.
  • Verloting waardebonnen aan mensen, die de poster voor het raam hebben.

Het energiefestijn zal tegen 19.00 uur worden afgesloten. De toegang is gratis. Koffie en thee en lekkers staan klaar.

We zien buurtgenoten en andere belangstellenden graag op 12 mei in de Vijverstee!

Voor vragen: buurtteam.defledders@gmail.com.

Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In dit privacystatement proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat er met persoonsgegevens gebeurt. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunnen deze gemaild worden naar samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens worden gedeeld als er wordt ingeschreven voor een product of activiteit en wanneer er een account wordt aanmaakt op de website.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doeleinde is het afronden van een aanvraag. Persoonsgegevens  worden opgeslagen om contact met u te kunnen opnemen. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet. Voor-, achternaam en adresgegevens: Deze worden gebruikt om contact- en kennismakingsaanvragen te beantwoorden. Telefoonnummer: Deze wordt gebruikt om contact- en kennismakingsaanvragen te beantwoorden. E-mailadres: Het e-mailadres wordt gebruikt om bevestigingen van aanvragen en afspraken te verzenden. Ook wordt het e-mailadres gebruikt om (na instemming) nieuwsbrieven te verzenden. Geboortedatum en rekeningnummer worden alleen gebruikt voor het inschrijven van leden. Voor regelmatige verzending van nieuwsbrieven of series e-mails waarvoor u zich heeft aangemeld  kunt u zich op ieder moment weer uitschrijven. Wij hebben niet de intentie om gegevens op te slaan en te verwerken van mensen jonger dan 18 jaar oud. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 18 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 18, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele, analytische, sociale media en advertentie cookies. Meer informatie over cookies is te vinden op de cookies-pagina.

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat heb je altijd recht om je persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kan er gemaild worden naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als dat het account bestaat. Daarnaast kun je je op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief, dan zullen die gegevens ook direct verwijderd worden.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoud. Zij slaan al onze data op en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast zullen er enkele gegevens gedeeld worden met onze maildienst MailChimp, voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties, maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kun je terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings