Extra menuopties

Groots energiefestijn in Vries

12 mei OBS de Vijverstee van 15:00 – 19:00

Vrijdag 12 mei vindt er een groots opgezet energiefestijn plaats bij de Vijverstee in Vries. Na de eerder gehouden energiemarkt en energiecafé’s is een groeiende belangstelling merkbaar onder de bewoners van de Fledders; niet in de laatste plaats door de stijgende kosten van gas en elektriciteit.

Het energiefestijn zal om 15.00 uur worden geopend waarna de bezoekers zich kunnen laten inspireren op de informatiemarkt. Hier staan diverse stands waar informatie wordt gegeven. Er zijn voorbeelden van allerlei manieren waarop men energie kan besparen, zoals het isoleren van de woning, het installeren van zonnepanelen, maar ook het gebruik van een warmtepomp of zonnecollectoren. Speciaal genoemd is de komst van ‘Het Loket op Wielen’ van het Drents Energie Loket. Dit is een mobiel informatiepunt waar veel expertise beschikbaar is over energiebesparende maatregelen. Het Loket op Wielen geeft ook adviezen op het gebied van het aanvragen van subsidies voor deze maatregelen. Er zijn ook stands van onder meer NMF-Drenthe met de start van een actie voor warmtepompen, het IVN en de gemeente met informatie over energietransitie en over klimaatadaptatie.

Om 16.00 uur zal het wijkenergierapport ‘Op weg naar het Wijkenergieplan’ (WEP) officieel aan de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe worden aangeboden. Dit rapport is de aanzet tot het plan waarmee de inwoners van de wijk De Fledders onafhankelijk willen worden van het gebruik van fossiele brandstoffen. Namens de gemeente is Lusanne van Benthem aanwezig, beleidsadviseur van gemeente Tynaarlo. Namens de provincie is dat de gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Beiden zijn nauw betrokken en hebben veel interesse getoond bij het opstellen van de notitie en de onderzoeken, die in de notitie zijn beschreven. Gemeente en provincie subsidiëren ook dit project.

De notitie “Op weg naar het Wijkenergieplan” beschrijft drie onderzoeken, die zijn uitgevoerd:

  • Wijk in beeld. Over energieverbruik van onze wijk, over de opbouw van de wijk en over mogelijkheden energie op te wekken.
  • Technische mogelijkheden en oplossingen voor betere isolatie waardoor andere manieren van verwarmen mogelijk worden.
  • De Wijkconsultatie. Gesprekken en enquête om de woonwensen en problemen met energie en verduurzaming te achterhalen.

Daarnaast beschrijft de notitie hoe verder te gaan op weg naar een fossielvrije wijk.

De notitie is een aanzet om te komen tot een Wijkenergieplan. De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen van het Wijkenergieplan (WEP) en het uitvoeringsplan. Het buurtteam trekt er samen met gemeente en andere partners hard aan om dat samen met de buurt te doen.
Na 12 mei komt de notitie “Op weg naar het Wijk-Energieplan” op de site te staan.

We zijn erg blij dat het Loket op Wielen op het energiefestijn van 12 mei aanwezig kan zijn. Het is het mobiele informatiepunt van het Drents Energieloket. Hier is veel deskundigheid beschikbaar over energiebesparende maatregelen. Ook geeft het Loket op Wielen adviezen op het gebied van het aanvragen van subsidies. Het Drents Energieloket is van de provincie en alle Drentse gemeenten samen. De site www.drentsenergieloket.nl geeft veel informatie over hetzelfde onderwerp.

Ondertussen:

  • Aanbieding cadeau van buurtteam De Fledders aan de school.
    Het buurtteam maakt voor vergaderingen en activiteiten veel en dankbaar gebruik van de ruimtes en faciliteiten van OBS De Vijverstee. Als dank biedt het buurtteam een cadeau aan.
  • Verloting waardebonnen aan mensen, die de poster voor het raam hebben.

Het energiefestijn zal tegen 19.00 uur worden afgesloten. De toegang is gratis. Koffie en thee en lekkers staan klaar.

We zien buurtgenoten en andere belangstellenden graag op 12 mei in de Vijverstee!

Voor vragen: buurtteam.defledders@gmail.com.

Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Afwijzen
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In deze privacyverklaring proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat we met uw persoonsgegevens doen. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunt u die mailen naar:  samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens deelt u met ons als u zich inschrijft voor een product of activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet.
 (Persoons)gegevens  die de ECDA verzamelt ten behoeve van: Email-adres Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam Adres, Postcode, Woonplaats Telefoon-nummer Geslacht (M/V) Geboorte-datum Rekening-nummer (IBAN) Klantnummer bij Energie VanOns Cookies
Aanvraag Nieuwsbrief/Buurtbrief Aanmelding activiteit X X
Aanvraag energiecoach X X X X
Aanvraag warmtescan X X X X
Lidmaatschap ECDA X X X X X X X
Klant Energie VanOns X X X X X
Website ECDA X

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens gebruiken wij  voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doel is het afronden van een aanvraag van u. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres slaan we  op om contact met u te kunnen opnemen en u op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit. Als u daarmee hebt ingestemd gebruiken we uw e-mail gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Zo houden we u op de hoogte van onze activiteiten, acties en nieuws. Wilt u zich later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief. Geslacht, geboortedatum en rekeningnummer gebruiken we  alleen voor het inschrijven van leden. Wij slaan geen gegevens op van mensen jonger dan 16 jaar. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 16 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 16, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen. Als u via de ECDA energie afneemt van Energie VanOns ontvangen wij periodiek uw klantgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om eventueel contact met u op te kunnen nemen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u onze website (voor het eerst) bezoekt vragen wij toestemming voor het gebruik van deze cookies. Als u geen toestemming geeft slaan we geen cookies op en kunt u de website wel gewoon bezoeken. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed draaien van onze website en voor het (anoniem) verzamelen van statistische gebruikersgegevens. Met deze gegevens kunnen wij onze website steeds verbeteren. De cookies die wij van u hebben verzameld kunt u vinden bij de “Cookies settings” (rechts onder in de hoek van de pagina_klein).

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat hebt u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kunt u e-mailen naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als het account bestaat. Daarnaast kunt u zich op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief; dan zullen we die gegevens ook direct verwijderen.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoudt. Zij slaan al onze data op (ten behoeve van een back-up) en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast delen we enkele gegevens met onze maildienst: MailChimp voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties (b.v. in verband met subsidies), maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen zonder u vooraf om toestemming te vragen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings