Extra menuopties

Onder in ons logo staat, Van ons krijgt u energie!
Waarom dat daar staat? Omdat we door de ondersteuning van energiebedrijf Energie VanOns ondersteund worden voor het ontwikkelen van lokale projecten.

Energie VanOns
Energie VanOns is een energiebedrijf dat net even anders werkt dan andere energiebedrijven. Energie VanOns is een coöperatie. De zogenaamde koepels/leden zijn eigenaar van dit bedrijf. Energie VanOns levert lokaal opgewekte duurzame energie en stelt de gehele winst beschikbaar voor duurzame activiteiten van lokale energie-initiatieven. Ook in 2021 is Energie VanOns uitgeroepen als nummer 1 op de ranking van duurzame energiebedrijven (Vierde keer op rij de allergroenste energieleverancier in de stroom ranking Consumentenbond – VanOns). De energie komt niet uit een fabriek ver weg, maar uit onze directe omgeving. Dat kan kleinschalig met zonnepanelen op eigen dak of groter met een dorpsmolen of zonneweide in de buurt door energiecoöperaties. Stroom wordt lokaal opgewekt en lokaal geleverd. Energie VanOns investeert in de regio door de opbrengsten, per klant, per energiecoöperatie, uit te keren om in te zetten voor de ontwikkeling van duurzame projecten.

De Koepels
Energie VanOns is in 2014 opgericht door de koepelorganisaties van de drie noordelijke provincies: Ús Koöperaasje, Drentse KEI en Groninger Energie Koepel. Elke koepelcoöperatie is voor een derde deel eigenaar van Energie VanOns. De koepelcoöperaties vertegenwoordigen weer hun eigen leden, de lokale coöperaties.
Energie VanOns en de koepelcoöperaties helpen lokale energiecoöperaties bij de verkoop van hun groene energie. Ze hoeven zich geen zorgen te maken om de administratieve rompslomp en krijgen bovendien een vast bedrag per klant per jaar. Dat bedrag kunnen ze weer investeren in lokale plannen. De coöperaties zijn eigenaar van Energie VanOns. Ondertussen zijn 124 energie coöperaties aangesloten bij Energie VanOns, 19 uit de provincie Drenthe, waarvan de Energie Coöperatie Drentse Aa er één van is.

Energie Coöperatie Drentse Aa
Om onze projecten (website, nieuwsbrief, lezingen, pool energiecoach, pool warmtescanners, buurtteams en ontwikkelen van incidentele lokale initiatieven en projecten) te financieren, is de coöperatie wederverkoper van Energie VanOns. De energiecoöperatie ontvangt per klant in onze gemeente een bijdrage per jaar uit de winst. Ondertussen hebben 47 klanten aangegeven de Energie Coöperatie Drentse Aa te ondersteunen. Voor het uitvoeren van de projecten maakt de ECDA gebruik van verschillende subsidies, maar is blij met een ‘vast basis inkomen’. Wilt u ons ook op deze manier steunen? Neem dan uw energie af bij Energie VanOns!
Via Energie VanOns – EC Drentse Aa vindt u meer informatie over de tarieven en hoe aan te melden.

Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In dit privacystatement proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat er met persoonsgegevens gebeurt. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunnen deze gemaild worden naar samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens worden gedeeld als er wordt ingeschreven voor een product of activiteit en wanneer er een account wordt aanmaakt op de website.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doeleinde is het afronden van een aanvraag. Persoonsgegevens  worden opgeslagen om contact met u te kunnen opnemen. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet. Voor-, achternaam en adresgegevens: Deze worden gebruikt om contact- en kennismakingsaanvragen te beantwoorden. Telefoonnummer: Deze wordt gebruikt om contact- en kennismakingsaanvragen te beantwoorden. E-mailadres: Het e-mailadres wordt gebruikt om bevestigingen van aanvragen en afspraken te verzenden. Ook wordt het e-mailadres gebruikt om (na instemming) nieuwsbrieven te verzenden. Geboortedatum en rekeningnummer worden alleen gebruikt voor het inschrijven van leden. Voor regelmatige verzending van nieuwsbrieven of series e-mails waarvoor u zich heeft aangemeld  kunt u zich op ieder moment weer uitschrijven. Wij hebben niet de intentie om gegevens op te slaan en te verwerken van mensen jonger dan 18 jaar oud. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 18 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 18, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele, analytische, sociale media en advertentie cookies. Meer informatie over cookies is te vinden op de cookies-pagina.

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat heb je altijd recht om je persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kan er gemaild worden naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als dat het account bestaat. Daarnaast kun je je op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief, dan zullen die gegevens ook direct verwijderd worden.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoud. Zij slaan al onze data op en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast zullen er enkele gegevens gedeeld worden met onze maildienst MailChimp, voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties, maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kun je terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings