Extra menuopties

Logo van de ECDA. Een logo in de kleuren blauw, paars, groen en oranje. Met de tekst: Van ons krijgt u energie!

Onder in ons logo staat, Van ons krijgt u energie!
Waarom dat daar staat? Omdat we door de ondersteuning van energiebedrijf Energie VanOns ondersteund worden voor het ontwikkelen van lokale projecten.

Energie VanOns
Energie VanOns is een energiebedrijf dat net even anders werkt dan andere energiebedrijven. Energie VanOns is een coöperatie. De zogenaamde koepels/leden zijn eigenaar van dit bedrijf. Energie VanOns levert lokaal opgewekte duurzame energie en stelt de gehele winst beschikbaar voor duurzame activiteiten van lokale energie-initiatieven. Ook in 2021 is Energie VanOns uitgeroepen als nummer 1 op de ranking van duurzame energiebedrijven (Vierde keer op rij de allergroenste energieleverancier in de stroom ranking Consumentenbond – VanOns). De energie komt niet uit een fabriek ver weg, maar uit onze directe omgeving. Dat kan kleinschalig met zonnepanelen op eigen dak of groter met een dorpsmolen of zonneweide in de buurt door energiecoöperaties. Stroom wordt lokaal opgewekt en lokaal geleverd. Energie VanOns investeert in de regio door de opbrengsten, per klant, per energiecoöperatie, uit te keren om in te zetten voor de ontwikkeling van duurzame projecten.

De Koepels
Energie VanOns is in 2014 opgericht door de koepelorganisaties van de drie noordelijke provincies: Ús Koöperaasje, Drentse KEI en Groninger Energie Koepel. Elke koepelcoöperatie is voor een derde deel eigenaar van Energie VanOns. De koepelcoöperaties vertegenwoordigen weer hun eigen leden, de lokale coöperaties.
Energie VanOns en de koepelcoöperaties helpen lokale energiecoöperaties bij de verkoop van hun groene energie. Ze hoeven zich geen zorgen te maken om de administratieve rompslomp en krijgen bovendien een vast bedrag per klant per jaar. Dat bedrag kunnen ze weer investeren in lokale plannen. De coöperaties zijn eigenaar van Energie VanOns. Ondertussen zijn 124 energie coöperaties aangesloten bij Energie VanOns, 19 uit de provincie Drenthe, waarvan de Energie Coöperatie Drentse Aa er één van is.

Energie Coöperatie Drentse Aa
Om onze projecten (website, nieuwsbrief, lezingen, pool energiecoach, pool warmtescanners, buurtteams en ontwikkelen van incidentele lokale initiatieven en projecten) te financieren, is de coöperatie wederverkoper van Energie VanOns. De energiecoöperatie ontvangt per klant in onze gemeente een bijdrage per jaar uit de winst. Ondertussen hebben 47 klanten aangegeven de Energie Coöperatie Drentse Aa te ondersteunen. Voor het uitvoeren van de projecten maakt de ECDA gebruik van verschillende subsidies, maar is blij met een ‘vast basis inkomen’. Wilt u ons ook op deze manier steunen? Neem dan uw energie af bij Energie VanOns!
Via Energie VanOns – EC Drentse Aa vindt u meer informatie over de tarieven en hoe aan te melden.

Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Afwijzen
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In deze privacyverklaring proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat we met uw persoonsgegevens doen. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunt u die mailen naar:  samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens deelt u met ons als u zich inschrijft voor een product of activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet.
 (Persoons)gegevens  die de ECDA verzamelt ten behoeve van: Email-adres Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam Adres, Postcode, Woonplaats Telefoon-nummer Geslacht (M/V) Geboorte-datum Rekening-nummer (IBAN) Klantnummer bij Energie VanOns Cookies
Aanvraag Nieuwsbrief/Buurtbrief Aanmelding activiteit X X
Aanvraag energiecoach X X X X
Aanvraag warmtescan X X X X
Lidmaatschap ECDA X X X X X X X
Klant Energie VanOns X X X X X
Website ECDA X

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens gebruiken wij  voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doel is het afronden van een aanvraag van u. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres slaan we  op om contact met u te kunnen opnemen en u op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit. Als u daarmee hebt ingestemd gebruiken we uw e-mail gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Zo houden we u op de hoogte van onze activiteiten, acties en nieuws. Wilt u zich later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief. Geslacht, geboortedatum en rekeningnummer gebruiken we  alleen voor het inschrijven van leden. Wij slaan geen gegevens op van mensen jonger dan 16 jaar. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 16 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 16, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen. Als u via de ECDA energie afneemt van Energie VanOns ontvangen wij periodiek uw klantgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om eventueel contact met u op te kunnen nemen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u onze website (voor het eerst) bezoekt vragen wij toestemming voor het gebruik van deze cookies. Als u geen toestemming geeft slaan we geen cookies op en kunt u de website wel gewoon bezoeken. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed draaien van onze website en voor het (anoniem) verzamelen van statistische gebruikersgegevens. Met deze gegevens kunnen wij onze website steeds verbeteren. De cookies die wij van u hebben verzameld kunt u vinden bij de “Cookies settings” (rechts onder in de hoek van de pagina_klein).

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat hebt u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kunt u e-mailen naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als het account bestaat. Daarnaast kunt u zich op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief; dan zullen we die gegevens ook direct verwijderen.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoudt. Zij slaan al onze data op (ten behoeve van een back-up) en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast delen we enkele gegevens met onze maildienst: MailChimp voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties (b.v. in verband met subsidies), maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen zonder u vooraf om toestemming te vragen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings