Extra menuopties

SEW woningen Fazantweg/Patrijsweg Paterswolde mooi ingepakt in isolatie


Interview met Michiel Veenstra, directeur-bestuurder van de Stichting Eelder Woningbouw.

door Pepijn Vemer

Zoals alle inwoners van onze gemeente, hebben ook huurders van sociale woningen te maken gehad met sterk stijgende energieprijzen. Gelukkig zijn de twee corporaties in de gemeente Tynaarlo al jaren hard bezig met het verduurzamen van hun woningbestand. Zo werd in de loop van 2023 aan de Fazantweg en de Patrijsweg een project van de Stichting Eelder Woningbouw (SEW) opgeleverd.

Michiel Veenstra, al jaren directeur-bestuurder van de SEW, is erg blij met het resultaat. Er zijn 23 huurwoningen zeer grondig aangepakt. Ook een aantal van de koopwoningen die tussen de huurhuizen staan kregen dezelfde aanpak.

Aanleiding
Aanleiding voor het project was een discussieavond, jaren geleden in het Stoffer Holtjer complex, over zonnepanelen. SEW was daar al goed mee bezig, maar kreeg van de inwoners de vraag wanneer ze nu eens ook de isolatie gingen aanpakken. Dat moment heeft SEW aan het denken gezet. Oorspronkelijk stonden de zeer slecht geïsoleerde huizen op de Fazantweg/Patrijsweg al op de verkooplijst. Door het ook al in 2019 dreigende woningtekort, waren ze daarvan teruggetrokken, maar men wist dat er veel aan moest gebeuren. Als pilot is de geplande aanpak meteen naar voren gehaald. Met als gevolg dat niet in 2029 , maar al in 2023 deze huizen met label F/G allemaal naar label A zijn gehaald. En daarmee zijn natuurlijk ook meteen lagere stookkosten voor de inwoners gerealiseerd.

Wat is er dan precies gebeurd? De gevels zijn volledig vervangen, en opnieuw geïsoleerd en opgemetseld. De daken zijn opnieuw geïsoleerd, en de vloeren ook. In feite stond op een bepaald moment alleen het casco nog. SEW heeft het project dus aan drie kanten tegelijk aangepakt. “Als je nu de woningen binnenkomt, dan voelt het meteen een stuk comfortabeler in het huis”, aldus Michiel. Wat men tot nu toe terug hoort is dat de inwoners erg tevreden zijn, maar ze blijven het in de gaten houden. We gaan nu immers de eerste winter in na het opleveren.

Communicatie
SEW heeft van dit project duidelijk geleerd hoe belangrijk de communicatie is, naar de bewoners van de straten. Vanuit de aannemer liep er tijdens de bouw een consulent door de wijk, die het contact tussen de inwoners, de aannemers en de corporatie onderhield. De mengeling van koop- en huurwoningen heeft dit project extra uitdagend gemaakt. Het contact met de huurders was onder meer door corona soms wat lastig, zodat uitstel en vertragingen moeilijk uitgelegd konden worden. Eigenaren van koopwoningen hebben niet allemaal de financiële armslag voor een dergelijk project voor hun eigen woning, maar waren wel bang voor waardedaling van hun huis op het moment dat de huizen om hun heen aangepakt zouden worden. Omdat uiteindelijk niet alle koopwoningen in het rijtje hebben meegedaan, kun je die verschillen nu duidelijk zien. De geïsoleerde woningen staan allemaal net iets verder naar voren met dikkere muren, en hebben iets hogere daken. Gelukkig lijkt de waardedaling mee te vallen.

In een dergelijk proces moet je ook altijd geducht zijn op overlast. Gedurende het proces kwamen er toevallig drie woningen binnen het project vrij, die ze als “rustwoningen” hebben gebruikt, voor als mensen te veel overlast zouden ervaren. Daar bleek uiteindelijk niet veel behoefte aan te zijn, maar het is ontzettend fijn voor alle betrokkenen dat dit geregeld was.

Hoe nu verder?
Nu dit af is, is Wanneer zijn wij aan de beurt?, een vraag die ze bij SEW vaak krijgen. De meerjarenbegroting ligt er, en ze willen doorgaan met verduurzamingsprojecten. Misschien niet meer zo heftig en omvangrijk als bij de Fazantweg/Patrijweg, maar ze willen wel af van de woningen met een slecht label. Het doel van SEW is om alle huizen in 2033 gemiddeld label A te hebben. Een ambitieus doel, waar SEW zich graag voor inzet.

Tegelijk blijft SEW samen met de Energiecoöperatie Drentse Aa in gesprek om energiearmoede aan te pakken. Ze hebben de energiearmoede redelijk goed in kaart op straatniveau, en die adressen worden gebruikt om mensen uit te nodigen voor een gesprek met de Energiecoaches. Als deze worden uitgenodigd, dan komen ze langs met de eerste snelle aanpassingen als strips en folie achter radiatoren. Ook worden andere tips gegeven voor besparing. Samen met de bewonersverenigingen HBV en AH WOON, en met Woonborg, wordt gekeken hoe de Energiecoaches beter ingezet kunnen worden . De hoop is dat men uiteindelijk ook tegen elkaar gaat vertellen wat een Energiecoach heeft opgeleverd, en dat mond-op-mondreclame gaat helpen voor de verdere verspreiding onder huurders.

Voorlopig is door de aanpak van de Fazantweg/Patrijsweg daar de noodzaak weer even wat minder. Een project waar SEW duidelijk erg trots op is. Op naar de volgende projecten, zodat meer mensen in goede woningen kunnen wonen.

Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Afwijzen
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In deze privacyverklaring proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat we met uw persoonsgegevens doen. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunt u die mailen naar:  samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens deelt u met ons als u zich inschrijft voor een product of activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet.
 (Persoons)gegevens  die de ECDA verzamelt ten behoeve van: Email-adres Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam Adres, Postcode, Woonplaats Telefoon-nummer Geslacht (M/V) Geboorte-datum Rekening-nummer (IBAN) Klantnummer bij Energie VanOns Cookies
Aanvraag Nieuwsbrief/Buurtbrief Aanmelding activiteit X X
Aanvraag energiecoach X X X X
Aanvraag warmtescan X X X X
Lidmaatschap ECDA X X X X X X X
Klant Energie VanOns X X X X X
Website ECDA X

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens gebruiken wij  voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doel is het afronden van een aanvraag van u. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres slaan we  op om contact met u te kunnen opnemen en u op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit. Als u daarmee hebt ingestemd gebruiken we uw e-mail gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Zo houden we u op de hoogte van onze activiteiten, acties en nieuws. Wilt u zich later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief. Geslacht, geboortedatum en rekeningnummer gebruiken we  alleen voor het inschrijven van leden. Wij slaan geen gegevens op van mensen jonger dan 16 jaar. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 16 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 16, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen. Als u via de ECDA energie afneemt van Energie VanOns ontvangen wij periodiek uw klantgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om eventueel contact met u op te kunnen nemen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u onze website (voor het eerst) bezoekt vragen wij toestemming voor het gebruik van deze cookies. Als u geen toestemming geeft slaan we geen cookies op en kunt u de website wel gewoon bezoeken. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed draaien van onze website en voor het (anoniem) verzamelen van statistische gebruikersgegevens. Met deze gegevens kunnen wij onze website steeds verbeteren. De cookies die wij van u hebben verzameld kunt u vinden bij de “Cookies settings” (rechts onder in de hoek van de pagina_klein).

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat hebt u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kunt u e-mailen naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als het account bestaat. Daarnaast kunt u zich op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief; dan zullen we die gegevens ook direct verwijderen.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoudt. Zij slaan al onze data op (ten behoeve van een back-up) en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast delen we enkele gegevens met onze maildienst: MailChimp voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties (b.v. in verband met subsidies), maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen zonder u vooraf om toestemming te vragen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings