Extra menuopties

BuurtBrief 2023-4

De buurtbrief houdt je op de hoogte van de activiteiten van het Buurtteam De Fledders. Heb je vragen of opmerkingen mail dan naar buurtteam.defledders@gmail.com.
 
Deze extra buurtbrief gaat over het Energiefestijn van 12 mei a.s. en u vindt meer over de nieuwe actie over warmtepompen.

Laatste nieuws

Programma Energiefestijn 12 mei 2023

We hebben een feestje te vieren. Daarom is er op vrijdagmiddag 12 mei vanaf 15:00 uur een groots energiefestijn bij de OBS De Vijverstee.

Het programma:

15:00 uur Opening Informatiemarkt door het buurtteam

16:00 uur Aanbieding van het rapport “Op weg naar het Wijkenergieplan” aan gemeente en
provincie.

19:00 uur Sluiting

Ondertussen:

  • Aanbieding cadeau van buurtteam De Fledders aan de school
  • Verloting waardebonnen aan mensen, die de poster voor het raam hebben.

Voor het natje-en-droogje wordt gezorgd. Lees meer…

“Loket op Wielen” aanwezig op energiefestijn

We zijn erg blij dat het Loket op Wielen op het energiefestijn van 12 mei aanwezig kan zijn. Het is het mobiele informatiepunt van het Drents Energieloket. Hier is veel deskundigheid beschikbaar over energiebesparende maatregelen. Ook geeft het Loket op Wielen adviezen op het gebied van het aanvragen van subsidies. Lees meer

Het Drents Energieloket is van de provincie en alle Drentse gemeenten samen. De site www.drentsenergieloket.nl geeft veel informatie over hetzelfde onderwerp.

Aanbieden rapport “Op weg naar het Wijk-Energieplan”

Het buurtteam biedt tijdens het energiefestijn van 12 mei het rapport met deze naam aan aan de gemeente en provincie Drenthe. Voor de gemeente is dat aan Lusanne van Benthem, beleidsadviseur van gemeente Tynaarlo. Voor de provincie is dat aan de gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Beiden zijn nauw betrokken en hebben veel interesse getoond bij het opstellen van de notitie en de onderzoeken, die in de notitie zijn beschreven. Gemeente en provincie subsidiëren ook dit project.
Lees meer over de notitie

Actie warmtepompen

NMF-Drenthe (Natuur en Milieu Federatie Drenthe) en het buurtteam organiseren een grote actie in de wijk over warmtepompen. De start daarvan is op 12 mei tijdens het energiefestijn. Daar inventariseren NMF en het buurtteam uw belangstelling voor warmtepompen. Bij het “Loket op Wielen” is informatie aanwezig over warmtepompen.
1 juni is er een energiecafé over warmtepompen. Dit energiecafé wordt groter opgetuigd dan de vorige energiecafés omdat er grote kansen zijn en we veel belangstelling verwachten. Nadere informatie volgt in de volgende buurtbrief.

Wij gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren en zo onze website te verbeteren. View more
Cookies settings
Accepteren
Privacy statement
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

De Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA) verwerkt persoonsgegevens. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In dit privacystatement proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat er met persoonsgegevens gebeurt. De ECDA houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunnen deze gemaild worden naar samendoen@ecdrentseaa.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens worden gedeeld als er wordt ingeschreven voor een product of activiteit en wanneer er een account wordt aanmaakt op de website.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doeleinde is het afronden van een aanvraag. Persoonsgegevens  worden opgeslagen om contact met u te kunnen opnemen. Dit doen we als u zich heeft aangemeld voor een activiteit.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet. Voor-, achternaam en adresgegevens: Deze worden gebruikt om contact- en kennismakingsaanvragen te beantwoorden. Telefoonnummer: Deze wordt gebruikt om contact- en kennismakingsaanvragen te beantwoorden. E-mailadres: Het e-mailadres wordt gebruikt om bevestigingen van aanvragen en afspraken te verzenden. Ook wordt het e-mailadres gebruikt om (na instemming) nieuwsbrieven te verzenden. Geboortedatum en rekeningnummer worden alleen gebruikt voor het inschrijven van leden. Voor regelmatige verzending van nieuwsbrieven of series e-mails waarvoor u zich heeft aangemeld  kunt u zich op ieder moment weer uitschrijven. Wij hebben niet de intentie om gegevens op te slaan en te verwerken van mensen jonger dan 18 jaar oud. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon wel 18 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 18, dan horen wij dat graag. Stuurt u een mail naar samendoen@ecdrentseaa.nl, dan zal de kwestie in behandeling worden genomen.

Cookies

De ECDA maakt gebruik van functionele, analytische, sociale media en advertentie cookies. Meer informatie over cookies is te vinden op de cookies-pagina.

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat heb je altijd recht om je persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kan er gemaild worden naar: samendoen@ecdrentseaa.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld voor opgave van een activiteit  worden na maximaal 1 jaar verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als dat het account bestaat. Daarnaast kun je je op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief, dan zullen die gegevens ook direct verwijderd worden.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoud. Zij slaan al onze data op en dus ook alle persoonsgegevens. Daarnaast zullen er enkele gegevens gedeeld worden met onze maildienst MailChimp, voor de verzending van nieuwsbrieven. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties, maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kun je terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Save settings
Cookies settings